Rädda kulturen i Balsta – behåll ladorna och åkermarken

Det är dumt att riva ladorna i Balsta eftersom en ny skola inte kommer att byggas inom överskådlig framtid. En skolbyggnation skulle dessutom inkräkta på den viktiga åkermarken, menar skribenten.
Det är dumt att riva ladorna i Balsta eftersom en ny skola inte kommer att byggas inom överskådlig framtid. En skolbyggnation skulle dessutom inkräkta på den viktiga åkermarken, menar skribenten.

Insändare 10 juni 2023 08:17
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen vill riva de två ladorna vid Balsta för att ge plats åt en ny skola som eventuellt kommer att byggas. Detta kunde vi läsa i EK den 5 juni. I samma artikel reagerar stadsarkitekten kraftigt mot förslaget och menar att beslutet om rivning är ett symtom på stor okunskap och okänslighet över de kulturhistoriska värden som de här byggnaderna representerar. Han beskriver en av byggnaderna som en arkitektonisk guldklimp. 

Ibland måste även guldklimpar offras för att ge plats åt stadens utveckling, men så är det inte här. I artikeln citerades vad jag sade i juni förra året: En skola i Balsta lär inte byggas ”inom överskådlig tid”. Ingenting har i sak förändrats sedan dess. Vi har i princip ett gymnasium för mycket i Eskilstuna. Det finns brister i skolan, men bristerna beror inte på avsaknad av lokaler. Naturligtvis behöver vi bra undervisningslokaler, men ökade lokalkostnader slår omedelbart mot lärartäthet och resurser i undervisningen. Det är inte vad vi behöver just nu. 

Men kultur i Balsta är inte bara byggnader. Kultur är också odling. En skolbyggnation i Balsta skulle inkräkta på vår åkermark. Det handlar inte om stora arealer, men varje hektar har betydelse. Den ihållande torkan, som vi just nu upplever, borde mana till eftertanke, eller kanske snarare att vi ska tänka efter före. I en senare artikel i samma ämne i EK den 8 juni varnar Olle Sollenberg från LRF, för risken att handla fort och fel. Håller med! Tänk om och gör rätt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa