Rättstavning är ett problem hos EK

Insändare 25 juli 2020 05:33
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till ”Rättstavning och särskrivning – ett problem hos EK?” den 18/7.

I EK:s svar på denna insändare får vi veta att EK inte tycks se något problem i att det finns stav- och språkfel i texterna. Men att säga att man inte hinner göra ett fullgott arbete är inte OK. Om en bilreparatör skulle säga så skulle verkstaden snart gapa tom.

Risken är stor att det går samma väg med EK. Vi som läst EK i många år ser denna försämring som ägt rum senare år, vilket rimmar illa med den prisökning vi sett – dubbelt så stor som löneökningarna under de senaste 10 åren.

Efter att ha läst huvuddelen av artiklarna på lokalsidorna tisdag den 21/7 och noterat sex slarvfel i texterna, så ser i alla fall jag som läsare det som ett problem hos EK. Vi läsare ska inte behöva stanna upp och läsa om texten för att få innehållet klart för oss. Det är inte kvalitet. En tidning har också ett ansvar att vidarebefordra ett korrekt språk.

Att varje skribent läser igenom sin färdiga text och korrigerar eventuella fel borde vara en självklarhet, men så är det uppenbarligen inte. Slarvfel i form av stavfel, dubbelord (…men än har inget har gjorts…), eller avsaknad av ord, skulle vi läsare då slippa.

Ren språk-okunskap, såsom förens (motsats till akterns) i stället för förrän, tillslut (stäng igen) i stället för till slut, eller den ofta förekommande kombinationen mellan – till i stället för mellan – och, är svårare att komma till rätta med. Listan över språkliga brister kan göras lång. Kan vi skylla på den bristfälliga utbildning skolan gett under senare år?

Ämnen du kan följa