Riksdagens beslut om vargen måste gälla

Insändare 3 mars 2023 07:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksdagen beslutade 2013 att golvet för vargstammen bör vara mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.

Naturvårdsverket plussade på till 300 vargar trots att inget nytt riksdagsbeslut fattats. Idag har vi över 400 vargar och det verkar inte finnas någon övre gräns för hur många vargar som ska finnas i landet.

Beslutet om en sänkning av vargstammens antal togs på nytt i riksdagen den 18 maj 2022, därmed har Sveriges högsta beslutande organ åter bestämt att lägstanivån för vargstammen ska vara 170. 

Det är ofattbart att regeringen tillåtit Naturvårdsverket att omdefiniera och överskrida det nu gällande riksdagsbeslutet på en population mellan 170 och 270 individer. Naturvårdsverket är en statlig demokratisk myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Genom det utökade antalet vargar ökar utbredningen med nya vargrevir vilket skapar oro bland boende på landsbygden och även medför fler angrepp på tamboskap och husdjur. 

I en insändare de 25 februari ("Avskjutning kan inte vara lösningen på vargproblemen") talas om dyra stängsel och att det inte är rimligt att skydda en jaktform som löshundsjakt på älg före vargtillgången. Antalet trafikolyckor där viltet skadas ökar och därmed eftersöksjakten med hund, löshund. Avser skribenten att vi skall överlåta till vargen att ta död på det skadade viltet? Insändaren avslutar med ett faktum ”lösningen är att hitta former för samlevnad med vargen”. 

Lösningen just nu är att regeringen slutar att tassa och tar besluten som är fattade i Sverige högsta beslutande organ riksdagen, vår garant för det som kallas demokrati.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa