Skolan blir inte bättre om man inte inser bristerna

Skolan i Strängnäs lider av effekterna av en socioekonomiskt uppdelad skola och ett i grunden orättvist system att finansiera skolan, menar insändarskribenten.

Skolan i Strängnäs lider av effekterna av en socioekonomiskt uppdelad skola och ett i grunden orättvist system att finansiera skolan, menar insändarskribenten.

Foto:

Insändare2023-01-17 06:28
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Upp till bevis om lösningar för skolan i Strängnäs" i EK 7/1.

Sverigedemokraterna Björn Karlsson och Camilla Zetterström skriver att de möts av tystnad från övriga oppositionen när de önskat få ett partiövergripande samarbete om skolan. Det finns redan en barn- och utbildningsnämnd där alla partier är representerade. Det är då inte konstigt om SD möts med tystnad eller snarare ifrågasättande.

Vänsterpartiet delar däremot helt oron kring frånvaron av förbättring av skolresultaten.

Det är klart att skolan kan göra mer om det fördelas mer pengar, där brister det hos SD. I sitt förslag till flerårsplan så fördelade de ytterligare 8,6 miljoner kronor till äldreomsorgen och skolan, i förhållande till majoritetens förslag. Hur de skulle delas mellan socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden framgick inte. Resurserna för år 2024 och 2025, det vill säga det som skulle gjort det till en flerårsplan, nämndes inte. I Vänsterpartiets flerårsplan föreslog vi 17 Mkr mer än majoriteten till skola och omsorg år 2023, 35 Mkr mer år 2024 och 40 Mkr mer år 2025.

Skolan i Strängnäs lider av effekterna av en socioekonomiskt uppdelad skola och ett i grunden orättvist system att finansiera skolan. Det hade dock varit möjligt att göra mer för de elever som i dag inte klarar skolan än vad Moderaterna och Socialdemokraterna gjort.

Så länge de partier (inklusive SD) som stöttar detta skolsystem inte vill inse bristerna och framför allt inte göra tillräckligt åt dem lokalt så kommer Strängnäs inte leverera en jämlik skolgång. Att efter fullmäktige, kommunstyrelse och nämnd prata om det i en fjärde gruppering löser inget.