Slösa inte på pengar i onödan

Jag blir orolig när kommunala tjänstemän gör skillnad på var pengarna kommer ifrån, skriver Jan Malmkvist

Jag blir orolig när kommunala tjänstemän gör skillnad på var pengarna kommer ifrån, skriver Jan Malmkvist

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2020-07-22 05:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Anders Enesveds insändare.

Tack för svaret men du svarade på saker som jag inte berört. Jag ifrågasatte borttagande av en fungerande rondell där man tog bort en avfart.

Min uppfattning är att man inte ska slösa med pengar i onödan oavsett var pengarna kommer ifrån.

Jag förstår inte din kommentar att det inte var skattemedel som gick åt till att rasera en fungerande rondell. Jag får den uppfattningen att du tycker att när det inte finansieras av skattemedel så kvittar det vad saker och ting kostar. 

Jag blir orolig när kommunala tjänstemän gör skillnad på var pengarna kommer ifrån. Jag undrar om rampen till Sigurdsristningen gick på samma konto?

Jag har haft den uppfattningen att inkomst av försäljning av fastigheter och mark liksom bidrag från staten och intäkter från kommunala bolag ingår i kommunens samlade intäkter som indirekt tillhör mig som kommuninnevånare.

Jag anser att ni borde ha gjort en konsekvensbedömning om rondellen skulle bli trafikfarlig när en avfart stängdes. Skulle svaret bli JA skulle naturligtvis rondellen bort trots kostnaden på cirka miljonen. Om inte är det rent slöseri med pengar.

Jag ska avsluta med att ställa samma fråga till dig som till politikerna: Skulle du ha låtit utföra arbetet om du skulle betala ur egen ficka?