Sno inte lokförare från andra tågbolag!

Insändare 19 januari 2023 07:22
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I lördagens EK kan vi läsa att Mälartåg ska resa från Boden i norr till Ängelholm i söder för att försöka locka blivande lokförare med betald praktik på Mälartåg och anställning direkt efter examen. Jag tror att det finns smartare sätt att lösa lokförarbristen på än att försöka ”sno” lokförare från andra bolag som har samma problem.

Alla tågbolag anger att det är bristen på lokförare som är huvudorsaken till inställda avgångar och detta problem kan faktiskt minska rejält om bolagen börjar samarbeta och skapar en större gemensam personalpool med lokförare. Med en gemensam pool (som delas av alla tågbolag) och ett bra planeringssystem så ökar sannolikheten för att det finns lokförare tillgängliga på de platser och de tider där de behövs. Resultatet blir färre inställda tåg på grund av lokförarbrist och dessutom kan man planera för en högre turtäthet. Detta är ett matematiskt (kombinatoriskt) problem som är svårt att lösa med en massa små separata pooler av lokförare.

En nästintill “religiös” övertro på fördelar med avreglering, privatisering och bolagisering de senaste decennierna har gjort att ansvariga politiker delat upp svensk järnvägstrafik på ett antal separata bolag. När nu varje bolag skall ha sin egen pool av lokförare så försvinner de stordriftsfördelar som fanns när SJ själva hanterade den svenska järnvägen. Det är självklart mer sårbart och svårplanerat när varje tågbolag skall ha sin egen “lilla” pool med förare. En större pool ger självklart bättre flexibilitet och är mindre känslig för störningar.
Jag uppmanar de som på olika sätt ansvarar för svensk järnväg att se till att det snarast skapas en gemensam personalpool av förare.

Ämnen du kan följa