Stoppa nedläggningen av habiliteringsbaden

Stoppa nedläggningen av habiliteringsbaden, kräver skribenterna. Bilden är från ett tidigare reportage i Eskilstuna-Kuriren.

Stoppa nedläggningen av habiliteringsbaden, kräver skribenterna. Bilden är från ett tidigare reportage i Eskilstuna-Kuriren.

Foto: Madelene Hergils

Insändare2024-05-15 06:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxnas möjlighet till träning försvåras avsevärt om Region Sörmland stänger ner de tre habiliteringsbad som finns i länet. Regionen behöver spara pengar. Därför utreder nu regionens politiker om man kan stänga ner baden

Verksamheten har funnits i många år och erbjuder träning och avslappning i varma bassänger för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. De har det svårt eller omöjligt att träna på annat sätt. På habiliteringsbaden finns lyftanordningar som inte finns någon annanstans och mycket kunnig personal. Det finns gott om plats både i bassängerna och omklädningsrummen samt en lugn och trygg miljö som aldrig kan jämföras med miljön i de kommunala badhusen.

Den träning som fås i vattnet har stor betydelse för deltagarnas mående. Den ger bland annat: fysisk träning för de som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan motionera på annat sätt, en stunds lindring av smärta då det varma vattnet hjälper spända muskler att slappna av, en känsla av frihet då man för stunden inte är beroende av sin rullstol eller att någon håller i en.

Vattnet ger dem en möjlighet att röra sig fritt i vattnet och förflytta sig, glädje och en känsla av gemenskap för de som inte alltid har så många tillfällen att känna det. Våra medlemmar har ett livslångt behov av habiliteringsbad för att bibehålla sin rörelseförmåga. Det är inget som uppstår tillfälligt.

En stängning av baden skulle innebära en kraftigt försämrad hälsa och livskvalitet för de som badar där. Ett hårt slag för en grupp som redan får kämpa hårt på så många andra sätt och som det redan sparas in pengar på och dras in stöd för. Regionens habiliteringsbad borde vara en förebild för god vård och habilitering och bidra till fortsatt utveckling i stället för nedläggning.

Genom vår namninsamling hoppas vi att regionens politiker inser problematiken och förstår behovet att habiliteringsbaden ska finnas kvar.