Svårt att se vad som är viktigt utan e-demokrati

Om Strängnäs hade haft e-demokrati när Selaöhemmets nedläggning diskuterades, hade det varit lättare att ta del av invånarnas vilja, menar Strängnäspartiet.

Om Strängnäs hade haft e-demokrati när Selaöhemmets nedläggning diskuterades, hade det varit lättare att ta del av invånarnas vilja, menar Strängnäspartiet.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2022-08-04 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Eskilstuna-Kurirens insändarsida 18 juli ("Hur folket påverkar de styrande") skriver S. G. Daun om nedläggningen (2009) av det uppskattade äldreboendet Selaöhemmet i Stallarholmen och om att kommunen inte tog hänsyn till vad människor i Stallarholmen önskade. I stället beslöt den politiska majoriteten att stänga boendet. Lokalt upplevde många att de blivit överkörda av politikerna och S. G. Daun menar att beslutet var en illustration av hur ”de styrande” ser på folkets vilja.

Insändaren är ett exempel på varför Strängnäspartiet vill arbeta med e-demokrati (röstning över nätet). Vid Selaöhemmets nedläggning hade styrande politiker svårt att se vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt. E-demokrati hade gjort det lättare att väga invånarnas vilja mot andra krav, som ombyggnation. 

Med e-demokrati kan invånarna snabbt och mer direkt påverka politiken. Lokalt kunnande i kommundelarna kommer lättare fram och kan presenteras direkt. På samma sätt som politikens förslag blir allmänt kända. Sedan många år har intresset för lokalpolitik sjunkit. Vi tror att kuren för demokratin, är mer demokrati! E-demokrati är ett praktiskt sätt, där kan frågor stötas och blötas tills bra förslag till beslut finns. Till skillnad mot vad många spontant kan tro, visar all erfarenhet (från till exempel tusentals lokalval på landsbygden i Tyskland och Schweiz) att det blir mer ordning då makthavarna har invånarnas ögon på sig året runt. Människor vill ha ordning och reda.

Strängnäspartiet vill stegvis pröva e-demokrati i vår kommun. Men det är politikerna som röstas fram i hösten kommunalval, som ytterst bestämmer hur mycket e-demokrati vi får.