Sverigedemokraterna slirar på sanningen

Insändare 1 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Vi stoppar regeringens gräddfil för vindkraft” skriver Sverigedemokraterna i en debattartikel i EK den 23 maj. Skribenterna påstår att Socialdemokraterna tillsatt en ”snabbutredning för att ta fram förslag på hur vetot kan tas bort och underlätta vindkraftsexploateringen ute i kommunerna”. Man slår sig för bröstet och påstår att SD nu kommer att se till att detta förslag inte kommer att gå igenom i riksdagen. 

Här kommer ett försök till förtydligande: Kommuner måste i dag tillstyrka om någon vill bygga en vindkraftsanläggning. Det är detta som i dagligt tal kallas för det kommunala vindkraftsvetot. En utredning, SOU 2021:53, har fått i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsägbarheten och effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar. 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har rätt att säga nej till vindkraft. Utredningen föreslår en särskild lag för lokaliseringsbesked för tillståndspliktig vindkraft. Ett lokaliseringsbesked ska beslutas av kommunen inom sex månader från det att projektören begärt det och detta är den stora förändringen. Med dagens regler har kommunen inget krav på sig att hantera en förfrågan om kommunal tillstyrkan, och har möjlighet att ändra sitt beslut även sent i processen. Detta har varit svårhanterligt och ofta mycket kostsamt för en projektör. 

Till skillnad från vad SD påstår, sägs i utredningen att det skulle vara olämpligt att ta bort det kommunala vetot, eftersom det skulle inskränka det kommunala självstyret. Dags att Sverigedemokraterna håller sig till sanningen!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa