Väljarna känner våra värderingar

Insändare 9 september 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik Klas Hansson EK 5/9

Det är alldeles tydligt att vi inte är överens om vilka nomineringsgrupper som ska få lov att ställa upp i kyrkovalet och Klas Hansson gör detta till huvudsak i argumenteringen. 

Det är inte min poäng. Jag hävdar att väljarna i kyrkovalet vet vilka värderingar som kandidaterna på Centerpartiets lista delar och kan utifrån det sätta tre personkryss på de kandidater som de anser allra bäst företräder dem. (Jo, i det här valet får man sätta tre kryss och inte bara ett.) Röstar de på exempelvis Posk, så verkar de endast få veta vad gruppen är emot.

Jag önskar att vi kan få tala i kyrkovalet om kyrkans framtid, om hur vi får fler att komma till tro, hur vi når barn och ungdomar och är med och tar ansvar för vår nästas bästa. Det handlar om framtidstro. Det anser jag är viktigare än att ständigt ifrågasätta budbärarna.

Ämnen du kan följa