Varför ett sådant ointresse för en involverande process?

Är nedläggning av högstadiet på Årbyskolan enda vägen till högre gymnasiebehörighet, frågar sig tidigare läraren och kommunpolitikern Tommy Hamberg.

Är nedläggning av högstadiet på Årbyskolan enda vägen till högre gymnasiebehörighet, frågar sig tidigare läraren och kommunpolitikern Tommy Hamberg.

Foto: Ida Johnsson

Insändare2024-06-10 10:56
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i Eskilstuna-Kuriren att Mikael Edlund (S) har vridit och vänt på och analyserat hur grundskolan i kommunen ska organiseras framgent. Detta verkar han gjort tillsammans med en väldigt begränsad krets av förtroendevalda och tjänstepersoner. Andra berörda, elever, föräldrar, fackförbund och personal verkar inte varit varken informerade eller delaktiga i Mikaels funderingar. Varför då?

På grund av rädsla för att möta motargument? Eller för att riskera att nya fakta blir synliga? Eller för att ovanstående berörda Årbyanknutna grupper inte anses ha tillräcklig kunskap om grundskolan i stort och Årbyskolan i synnerhet?

Eller menar Edlund att berörda ska stå i givakt för kommandot "Årby duger inte" och acceptera en process i vilken de inte involveras på något sätt? Oavsett vad som föreslås.

Tror inte en nedläggning inom andra branscher hade kunnat gå till på detta sätt. Varför är Eskilstuna kommun så ointresserade av en involverande process?

Jag tycker Edlund har rätt i att Årbyskolan måste öka andelen elever med behörighet till gymnasiet. Något jag tror alla inblandade delar. Är nedläggning den enda vägen till det?

undefined
Tommy Hamberg. Arkivbild.