Vi är irriterade över beslutet att stänga restauranger

Beslutet att stänga restaurangerna vid äldreboenden föregicks inte av något samråd med exempelvis pensionärsorganisationerna, skriver en representant för SKPF-pensionärerna.

Beslutet att stänga restaurangerna vid äldreboenden föregicks inte av något samråd med exempelvis pensionärsorganisationerna, skriver en representant för SKPF-pensionärerna.

Foto: JUREK HOLZER / SvD / TT

Insändare2023-01-19 06:43
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till insändare ”Lotta R” den 12 januari ”Tänk om, gällande stängda restauranger”.

Tack för dina synpunkter och för din analys angående stängningen av de öppna restaurangerna i Eskilstuna. Att träffas och sitta tillsammans och äta och prata om dagens och gårdagens händelser betyder oerhört mycket för många ensamma äldre. Du undrar vad vi i pensionärsföreningarna tycker om servicenämndens beslut. Sanningen är den, att vi enkelt uttryckt, är ganska irriterade över både behandlingen av ärendet och beslutet. Vi, som alla andra, fick informationen genom artikeln i Eskilstuna-Kuriren

I Eskilstuna har vi KPR, Kommunala Pensionärsrådet, som är ett forum för samråd. Här ingår ett 40-tal representanter från de olika organisationerna. I riktlinjerna står bland annat ”KPR är ett samrådsorgan för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen för att skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Eskilstuna”.

Det har inte varit något samråd inför det nu aktuella beslutet och därmed inte någon möjlighet för oss i organisationerna att påverka.
Servicenämnden – tänk om och gör om!

Instämmer i ”Lotta R:s” formulering: Mat och umgänge är en stor och viktig del i livet för oss alla!