Vi kan inte förlita oss till V:s kristallkula

Nu stängs ett fåtal vårdplatser temporärt medan rekrytering pågår, skriver moderater i ett svar till vänsterpartister.
Nu stängs ett fåtal vårdplatser temporärt medan rekrytering pågår, skriver moderater i ett svar till vänsterpartister.

Insändare 7 februari 2023 06:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "M:s politik sliter sönder vård och omsorg i Sörmland" i EK 26/1.

Lotta Back (V) och Maria Forsberg (V) vevar vilt och helt utan verklighetsförankring åt alla håll och kanter i sin insändare.

Vänsterpartiets företrädare hänvisar till 30 år av försämrad välfärd och försöker beskylla Moderaterna för det. Det är naturligtvis helt osant eftersom Moderaterna varken styrt landet, regionen (tidigare landstinget), eller Katrineholms kommun under större delen av dessa 30 år.

När det gäller den anpassning som görs inom barnomsorgen i Katrineholm så beror den enbart på de kraftigt minskade barnkullarna i kommunen. Det är inget lättvindigt beslut, och det föregås såklart av en analys utifrån behovet idag och kommande behov. Vänsterpartiet påstår sig veta att det kommer födas fler barn framöver, men vi som måste se till den verklighet som råder kan inte förlita oss till Vänsterpartiets kristallkula. Med stora behov av personal inom många områden i Katrineholm och Södermanland så tror och hoppas vi att det kommer ordna sig för de flesta av de berörda. I Katrineholm har vi till exempel stora behov av personaltillskott inom äldreomsorgen.

Regionens arbete kring oberoende hyr – alltså att minska antalet inhyrd personal och öka antalet egen personal – är ett brett förankrat beslut. I ett läge där den stora andelen inhyrd personal påverkar arbetsmiljön för regionens egen personal, och där kostnaderna för hyrpersonal börjar närmar sig 10 procent av den totala personalkostnaden, så måste åtgärder vidtas. Om vi inget gjort och fortsatt hyra in personal i samma utsträckning skulle det i sig leda till att vi av kostnadsskäl till slut blivit tvungna att stänga vårdplatser. Nu stängs ett fåtal vårdplatser temporärt under en period medan rekrytering pågår till dessa avdelningar.

Region Sörmlands arbete ska präglas av service, smidighet och förståelse för sörmlänningarnas situation. Som styrande politiker har vi det yttersta ansvaret för personalen, regionens ekonomi och medborgarnas bästa. Begränsningen av hyrpersonal är ett beslut som i förlängningen kommer ge våra verksamheter bättre förutsättningar, både i form av ekonomi, kontinuitet samt verksamhetsutveckling.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa