Tillämpningen av LVU förstör människors liv

Det finns stora systemfel inom den svenska socialvården, skriver "Morfar".

Det finns stora systemfel inom den svenska socialvården, skriver "Morfar".

Foto: Linda Forsell (SvD/TT)

Eskilstuna2024-05-09 20:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

LVU – detta förhatliga ord. Förkortningen står för "Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga". 

Beträffande Eskilstuna-Kurirens artikel nyligen om bristen på familjehem vill jag säga att det med stöd av vår familjs erfarenheter och uppfattning föreligger stora systemfel inom den svenska socialvården. Det är inte barnens behov som styr.

I stället för att slita barn från sina föräldrar i tid och otid bör stöd naturligtvis sättas in i hemmen. Dygnet runt, om så behövs. Detta kan givetvis inte ske där det förekommer kriminalitet, våld, droger eller psykisk ohälsa.

Det vore alltså mycket bättre att nämnder och domstolar tar till LVU där det verkligen behövs, i stället för att helt i onödan förstöra livet för familjer inklusive barnen. Kommunernas kostnader skulle också sjunka dramatiskt.

Vet skattebetalarna i denna kommun vad dessa placeringar kostar? Det handlar om åtskilliga miljoner kronor om året.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till sina föräldrar. Varför beaktas inte detta?