Skärpta krav för rengöring av leksaker

Replik 6 september 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Signaturen ”ett gäng trötta pedagoger” frågar i en insändare den 31/8 bland annat förskolenämnden om de ska städa eller lära ut i sitt arbete som förskollärare eftersom de fått reviderade rutiner angående rengöring av leksaker.

Orsakerna till dessa reviderade rutiner beror på skärpta regler från Folkhälsomyndigheten och är ingenting som kommunen kan frångå.

Vid en tillsyn av Miljökontoret i förskolans verksamhet under hösten 2021 framkom det att förskolorna fick nedslag på frekvens rengöring av leksaker. Förskolans ledningsgrupp bjöd in miljöinspektörerna till ett dialogmöte som genomfördes den 2 september.

Den 15 september 2022 kom Folkhälsomyndigheten ut med Tillsynsvägledning gällande hälsoskydd inom förskola och skola, och en folder ”Städning i förskola och skola” på grund av nya riktlinjer för hälsoskydd i förskolan.

Mot bakgrund av dialogen med miljökontoret upprättade förvaltningen tillsammans med rektorer en rutin för rengöring av leksaker för att efterleva de skärpta kraven.

Det man kom fram till var att under lovperioder som finns under året då det är färre barn inom verksamheterna kan rutinerna efterlevas. I de fall där rektor bedömer att en utökad bemanning behövs för att kunna genomföra arbetet ska detta tillsättas. Det är också en fördel att medarbetare som arbetar i verksamheten har god kännedom om vilka leksaker som används ofta och behöver prioriteras, det betyder att rätt leksaker rengörs och en god hygien kan upprätthållas.

Möjligheterna att ta hjälp från externa aktörer undersöktes men resultatet visade att den kostnad som skulle uppstå inte kan motiveras, då skulle man behöva spara in dessa summor på annan viktig verksamhet. 

Det man kan hoppas på är att kommunerna i framtiden får utökade budgetar i samband med ökade krav.

Nina Tuncer 
Ordförande (S) förskolenämnden Eskilstuna 

Patrick Sannetjärn 
Ledamot (M) förskolenämnden Eskilstuna 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa