Bra att myndigheternas öppenhet sätts under lupp

Chefredaktör Eva Burman

Chefredaktör Eva Burman

Foto: Mikael Andersson/Arkivbild

Krönika2021-04-29 21:29
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har sagt det förut – det är under en kris demokratin prövas – på riktigt. Därför var onsdagens besked om att regeringen tillsätter en utredning för att granska myndigheternas öppenhet under pandemin välkommen. Det är inte en dag för tidigt.

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, sammanfattar uppdraget så här:

– Mediernas och allmänhetens möjlighet till granskning med stöd av offentlighetsprincipen är ett av fundamenten i vår demokrati. Det är särskilt viktigt i en kris. Av tidigare kriser har vi kunnat se att mediernas granskning av hur regering och myndigheter agerat är avgörande för de lärdomar som kan dras inför framtiden.

Utredaren ska bland annat kartlägga och analysera i vilken mån sekretessregler på ett oproportionerligt sätt har begränsat möjligheterna till granskning av hanteringen av covid-19-pandemin.

Och just oproportionerligt begränsande är sannerligen vad de sörmländska, men också nationella myndigheterna, ägnat sig åt. Vår granskning förra våren kunde avslöja följande:

- Kommundirektörerna och Regiondirektören i Sörmland bestämde sig tidigt för att de skulle hantera mediers begäran om uppgifter gemensamt, vilket strider mot offentlighetsprincipen. Beslutet framgår av mejl parterna emellan.  

- Kommunernas och regionens toppchefer har också samma dag begäran kom fattat beslut om att samordnat avslå vår begäran, på vilka grunder, samt medvetet skjuta fram avslagsbeslutet en vecka för att förhala processen. 

- Kommunerna samordnade sig med Socialstyrelsen och säkerställde att inte heller de skulle lämna ut uppgifter om smittade i äldreomsorgen, när vi begär ut dem bakvägen. Socialstyrelsen meddelar oss att de ska sekretesspröva vilka datum de sörmländska kommunerna rapporterat in smittade. Det förhindrar oss från att fastslå att kommunerna faktiskt hade de uppgifterna de nekar till. Nämligen antalet smittade i äldreomsorgen. När det avslagsskälet inte håller hänvisar Socialstyrelsen till att uppgifterna ligger under så kallad RSA-sekretess.

- Kommunen och regionen samordnar sig med Folkhälsomyndigheten, som anonymiserar en enkät om smittan på äldreboenden i Sörmland. Däremot inte enkäten som boenden i Stockholm besvarar. Syftet med enkäten är att landets övriga äldreboenden ska kunna lära av misstagen. När vi begär ut ett mötesprotokoll där de sörmländska kommunerna och regionen diskuterar en sekretessbeläggning av enkäten, upptäcker vi att den upprättade handlingen är redigerad i efterhand. En kommunal jurist har strukit en mening om varför enkäten ska anonymiseras: Uppgifterna om smittade får inte hamna i pressen.

- Under granskningen upptäcker vi att Regiondirektören Jan Grönlund och kommundirektörerna diskuterat pågående granskning i ett 90-tal mail. När vi begär ut dessa nekas vi då regiondirektören kastat dem. Inte heller återskapas de. Mejl mellan myndigheter är allmänna handlingar och ska diarieföras.

Detta är toppen av ett isberg. Och Sörmland är på intet sätt unikt. Därför behövs den här utredningen. För vår demokrati förtjänar bättre. Du förtjänar bättre.

Första mailet från Nyköpings kommundirektör till kollegorna efter att vi begärt uppgifter om smittade. Han hänvisar till samordning.
Första mailet från Nyköpings kommundirektör till kollegorna efter att vi begärt uppgifter om smittade. Han hänvisar till samordning.