Är bristande patientsäkerhet vårdens nya normalläge?

Inte ens den statliga tillsynsmyndigheten, Ivo, förmår att göra något åt bristerna i patientsäkerhet på Mälarsjukhuset.

Inte ens den statliga tillsynsmyndigheten, Ivo, förmår att göra något åt bristerna i patientsäkerhet på Mälarsjukhuset.

Foto: TT / Hanna Oscarsson

Ledare2024-01-22 16:30
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I januari 2023 skickade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ut ett pressmeddelande om resultatet av sin nationella sjukhustillsyn, som inletts året innan. 27 sjukhus, däribland Mälarsjukhuset, hade granskats och myndigheten riktade kritik mot varenda en av dem. Ivo konstaterade, på basis av sin tillsyn, att det var brist på vårdplatser i samtliga av Sveriges 21 regioner och bedömde att patientsäkerheten inte kunde garanteras.

I sitt pressmeddelande beskriver Ivo, bland annat, hur patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen. Hur de utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet. Att patienterna inte alltid får tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten.

”Det allvarliga läge som råder inom svensk akutsjukvård får inte bli ett normalläge. Regionerna, vårdpersonalen och patienterna får inte inteckna nuläget som en acceptabel ny verklighet”, slår myndigheten fast.

Men frågan är om inte det är precis det som hänt sedan dess. 

I helgen gick det att läsa om hur personal på ortopediavdelningen på Mälarsjukhuset beskriver det som blivit deras ”nya normala” på avdelningen. En konstant vårdplatsbrist med ständiga överbeläggningar. Där man tvingas lägga patienter i korridorerna eller i badrummen. 

Personalen har protesterat, men de upplever inte att deras chefer lyssnar på dem.

– Vi blir bara tillsagda att hämta fler sängar från andra avdelningar, som vi får ställa i korridorer eller på toaletterna. Det finns ingen patientsäkerhet alls, men det får vi lösa själva, säger samordnaren Twana Khursid, till tidningen. 

Det är tyvärr inte bara på ortopediavdelningen som patientsäkerheten brister för deras patienter. 

När patienterna blir för många för att kunna vårdas på ortopeden utlokaliseras de till andra avdelningar där det råkar finnas en säng ledig, som på barnavdelningen, på akutvårdsavdelningen (Ava), hos kirurgen eller på gynekologen. 

Björn Persson är chef för division kirurgi, där ortopeden ingår, säger till tidningen att de gör allt de kan för att upprätthålla patientsäkerheten och vårdkvaliteten trots att patienterna är på en annan avdelning. "Det finns riktlinjer kring det. Så jag skulle inte säga att patientsäkerheten är försämrad," säger han.

Risken för vårdskador är dock, enligt Socialstyrelsen, 60 procent högre för en patient som vårdas på en utlokaliserad plats jämfört med om den vårdas på en avdelning där det både finns kompetens och medicinskt ansvar för den typ av sjukdomstillstånd som patienten har.

Patientsäkerhetsriskerna som följer av överbeläggningar och utlokaliseringar är välkända och dokumenterade. Ändå har de blivit en del av vårdens ”nya normala” — ”en acceptabel ny verklighet”. 

De chefer och regionpolitiker som skulle kunna förbättra läget gör inte tillräckligt. Det är alltför lätt att konstatera att man har vårdplatsbrist på grund av personalbrist. Samtidigt som Region Sörmland beslutat att sätta stopp för hyrpersonal, varslat personal och infört anställningsstopp i ett närmast desperat försök att få bukt på den misskötta ekonomin.

Personalen på avdelningarna får betala priset för det bristande ledarskapet. De får vårda patienterna i badrummen. Det är de som förväntas trolla med knäna för att få vården att fungera patientsäkert. Trots att alla vet att det inte är möjligt.

I artikeln om personalen på ortopedikliniken konstateras det att personalen snart inte orkar mer. Att de är likgiltiga, uppgivna och slutkörda. 

Nyligen beslutade Ivo att avsluta sin vårdplatstillsyn på Mälarsjukhuset, eftersom situationen på sjukhuset förbättras. 

Men den är ändå långt ifrån acceptabel. 

I sitt beslut skriver myndigheten: ”bristen på disponibla vårdplatser inom specialistsjukvården kvarstår. Och bristen att patienter som vårdas på Mälarsjukhuset riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel, mat och dryck tillgodosedda, kvarstår delvis. Vi förutsätter att arbetsgivaren fortsätter arbetet, men vidtar inte några ytterligare åtgärder utan avslutar tillsynen.”

Med andra ord tycks till och med Ivo numera ”intecknat nuläget i vården som en acceptabel ny verklighet”. Det man så sent som för ett år sedan varnade för. 

En av Region Sörmlands divisionschefer, Birgitta Barkne Nilsson, hyllar efter Ivos beslut personalen: ”jag beundrar hur de kämpar på och håller ut. De gör ett fantastiskt arbete hela tiden.”

Men personalen behöver varken mer beundran eller beröm från sina chefer – om det inte åtföljs av handfasta förbättringar i form av bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar att upprätthålla patientsäkerheten. 

Det är först då personalen kan orka att fortsätta jobba.