Är det en bra idé att köpa ut anställda?

Syftet med utköpen är att teckna avtal som alla när nöjda med—arbetsgivare, anställda och deras fackförbund.

Syftet med utköpen är att teckna avtal som alla när nöjda med—arbetsgivare, anställda och deras fackförbund.

Foto: Adam Wrafter/TT

Ledare2024-04-22 18:43
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Eskilstuna kommun har köpt ut 113 personer mellan 2019 och 2023. Summan för utköpen uppgår totalt till 16,3 miljoner kronor. 

Med tanke på att det är skattepengar som används till utköpen finns det all anledning att granska vad de använts till och om summorna är rimliga.

Ett utköp innebär att en anställd och dennes arbetsgivare kommer överens om att den anställde lämnar sin tjänst och får pengar för det. 

Det kan handla om personer som arbetsgivaren vill bli av med på grund av felrekrytering, samarbetssvårigheter, eller att den anställde på annat sätt beter sig olämpligt.

Ibland är problemen så omfattande att det finns skäl att gå skilda vägar. I vissa av dessa fall har arbetsgivaren ett tydligt stöd i lagen för att göra sig av med en medarbetare, men inte alltid. I det senare fallet använder sig arbetsgivare ofta av luddiga formuleringar som: "tappat förtroende för en medarbetare". 

Det kan även handla om att en medarbetare inte längre kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom eller annan ohälsa. Då har arbetsgivaren ett ansvar att hitta andra arbetsuppgifter som matchar arbetsförmågan. Men anses inte någon annat lämpligt arbete finnas i kommunen kan utköp vara en möjlighet. 

I Eskilstuna är detta den vanligaste orsaken till utköp, enligt Susanne Carlsson, HR-direktör på Eskilstuna kommun.

Utköp kan också användas för att runda las-listan vid uppsägningar. Om den person som arbetat längst på en arbetsplats exempelvis har nära till pension kan den erbjudas ett utköp som innebär att den kompenseras för de månader som är kvar till pensionen. Det gör att någon med kortare arbetstid kan arbeta kvar. 

Oavsett skäl är det ofta en krånglig process att säga upp eller avskeda en person – särskilt om det uppstår en tvist. Att driva ett fall i domstol kostar mycket pengar. Det tar tid och utfallet är långt från givet. 

Ett utköp, ger ett garanterat resultat och går ofta relativt snabbt att genomföra. Arbetsgivaren vet i normalfallet ungefär vad det kommer att kosta – redan från början. 

Syftet med utköpen är att teckna ett avtal som alla när nöjda med—arbetsgivare, de anställda och deras fackförbund.

Utköpen är vanliga i kommuner och regioner och de kostar stora summor. Under 2019 och första halvan av 2020 köptes exempelvis anställda i Sveriges kommuner och regioner ut för minst 826 miljoner kronor, enligt SVT (26/10 2020). 

Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. En del använder regelbundet utköp andra inte alls. Eskilstuna tillhör av allt att döma mittenskiktet. Summorna som använts (mellan 2019 och 2023) för att köpa ut anställda varierar från 22 250 kronor för att köpa ut en personlig assistent till 891 000 kronor för att köpa ut chefen på kommunledningskontoret 2019. 

Man kan ha synpunkter på summorna. Men ett utköp behöver inte bli dyrare än en långdragen tvist. 

Det finns ändå skäl att skärskåda systemet och hur det används.

Det finns exempel från Kommunsverige där kommunen köpt ut chefer som själva ville sluta. Det finns också exempel på anställda som till synes satt i system att missköta sig till den milda grad att de blir utköpta gång på gång. De nya arbetsgivarna tycks sällan kolla referenserna särskilt noga. De anställs i en ny kommun bara för att bli utköpta igen. Det borde inte vara möjligt.