Även regionens vårdcentraler måste kunna läggas ned

Lagen om valfrihetssystem innebär att det ytterst är patienterna som bestämmer vilka vårdcentraler det är som ska finnas kvar eller stängas.
Lagen om valfrihetssystem innebär att det ytterst är patienterna som bestämmer vilka vårdcentraler det är som ska finnas kvar eller stängas.

Ledare 30 november 2023 18:47
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

2019 invigdes Vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna. Men eftersom verksamheten inte burit sig ekonomiskt – den har för få listade patienter jämfört med kostnaderna – beslutades det nyligen att den ska läggas ned

Beskedet har mötts med bestörtning från många politiker. Det är svårt att förstå. För det är så här som systemet ska fungera. 

Sedan 2010 har lagen om valfrihetssystem (LOV) varit obligatorisk inom primärvården. Alla som vill har rätt att starta en vårdcentral så länge som de uppfyller de krav som regionen ställer på verksamheten. Det finns alltså ingen övre gräns för hur många vårdcentraler det ska få finnas. Alla patienter har rätt att välja sin vårdcentral och välja en ny om den gamla inte längre passar. Ersättningen till vårdcentralen följer med de patienter som listar sig på den. 

Tanken är att de vårdcentraler som patienterna av olika skäl valt bort och som inte genom ökad effektivitet och kostnadsmedvetenhet bär sig ekonomiskt ska försvinna.

Man behöver inte gilla LOV av ideologiska eller andra skäl. Men så länge lagen finns och är obligatorisk behöver regionen förhålla sig till den.

Men att också regionens vårdcentraler kan stänga verkar varken politiker och tjänstemän ha tänkt på. 

Tvärtom valde regionen att teckna ett hyreskontrakt för de lokaler som Vårdcentralen Gallerian finns i på tjugo år. Avtalet som alltså sträcker sig till 2039 har en kallhyra som uppgår till cirka tre miljoner kronor om året. 

Det här är ett avtal som man nu kommer att ha stora svårigheter att krångla sig ur. Regionen hänvisar till att det är ett standardavtal. Men att det i detta avtal inte finns en klausul som underlättar uppsägning om verksamheten läggs ned är minst sagt märkligt.

Regionen verkar helt enkelt ha utgått från att den i alla lägen skulle kunna rädda varje regiondriven vårdcentral. Men det kräver i så fall en god ekonomi som medger att man kan öka ersättningen som varje patient har med sig till vårdcentralen.

Nu har som bekant Region Sörmland stora ekonomiska problem. Då kan den inte längre unna sig att fortsätta att hålla olönsamma vårdcentraler under armarna. Patienternas val blir till sist det som kommer att avgöra vilka vårdcentraler som finns kvar eller inte. 

Det är fullt rimligt att vara arg på läget och att önska att det fanns resurser att fortsätta som förut. Men enbart önskningar räcker inte långt när regionen behöver låna pengar för att betala personalens löner i december. 

Regionen har många läxor att lära för att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Än så länge är bara en sak säker: Det kommer att bli värre innan det kan bli bättre. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa