Dags för byggbranschen att rensa upp i leden

Det finns många byggföretag och underentreprenörer som sköter sig till punkt och pricka. Men de arbetar inte på en schysst marknad. Konkurrensen snedvrids av oseriösa företag.

Det finns många byggföretag och underentreprenörer som sköter sig till punkt och pricka. Men de arbetar inte på en schysst marknad. Konkurrensen snedvrids av oseriösa företag.

Foto: Pär Olsson / SvD / TT

Ledare2023-12-18 09:38
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

För ett år sedan utsåg redaktionen på tidningen Byggnadsarbetaren bygget i kvarteret Nystavaren i centrala Eskilstuna till årets sämsta.

Sämst, men långt från det enda bygget det går att anmärka på.

Eskilstuna-Kurirens granskning av de problem och missgrepp som kantat bygget av Nystavarens 158 lägenheter i tre flerfamiljshus sammanfattar många av byggbranschens utmaningar de senast decennierna. 

Det handlar bland annat om farliga arbetsmiljöer, omfattande byggfel, dålig kontroll över vem som befinner sig på bygget, svartjobb, bristande projektledning och försenad inflyttning. Men också om små företag som tycker att det blir utnyttjade av större bolag. 

Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” från 2018 visar att de fastighetsekonomiska kostnaderna för felen kan uppgå till så mycket som 83—111 miljarder kronor per år. Ett annat sätt att uttrycka det är att var fjärde investerad krona i byggbranschen inte är värdeskapande

I sin uppskattning av kostnaden har Boverket inte tagit hänsyn till de samhällsekonomiska effekterna som felen får, som att människor inte kan flytta in det datum som de avtalat om. Den totala prislappen för felen kan alltså hamna betydligt högre. 

Tidsbrist och bristande kompetens och/eller resurser inom den egna organisationen är, enligt Boverket, de dominerande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår. Och det är i första hand vatten och fuktskador, precis som i Nystavarens fall, som är de vanligaste problemen. 

Det finns många byggföretag och underentreprenörer som sköter sig till punkt och pricka. Men de arbetar inte på en helt schysst marknad. Konkurrensen snedvrids av oseriösa företag. 

Problemen är inte nya. Redan under 1970-talet fanns exempelvis farhågor om att svart arbetskraft utgjorde ett allvarligt konkurrenshinder.

För att motverka osund konkurrens, arbetslivskriminalitet och svartarbete finns ett system med så kallade ID06-kort. Passerkort som samtliga på en byggarbetsplats ska kunna visa upp och som är knutet till arbetsplatsens personalliggare.

Men på många byggen funkar inte systemet till 100 procent. I fallet med Nystavaren säger en källa till tidningen att ett 20-tal personer saknade giltiga ID06-kort sensommaren 2022.

Inflationen och lågkonjunkturen har lett att byggandet av nya lägenheter i Sverige mer än halverades under årets första nio månader. Varslen och konkurserna ökar. Branschen befinner sig en allvarlig kris, men artiklarna om Nystavaren visar samtidigt att inte alla problem går att hänföra till de dåliga tiderna.

Frågan är om krisen kommer att bidra till att rensa upp i branschen eller förvärra situationen?