Den som säljer ska inte betala till köparen

Lagerbyggnaden som är något av Kjula logistikparks signum – men även en skandal.

Lagerbyggnaden som är något av Kjula logistikparks signum – men även en skandal.

Foto: Mikael Andersson

Ledare2021-02-16 05:11
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Eskilstuna kommuns försäljning av mark i Kjula logistikpark gick inte som tänkt. Kommunens markundersökning visade sig vara otillräcklig. Marken var i för dåligt skick och köparen begärde ekonomisk kompensation. Kommunen täckte köparens påstådda merkostnader för att fullfölja affären. 

Resultat: I stället för att få in 7,5 miljoner kronor för försäljningen betalade Eskilstuna kommun fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö 5,4 miljoner för att ta över marken. En missräkning på 12,9 miljoner.

Det handlar om den iögonfallande byggnaden vid E20 som inrymmer Sportamores och Kitchentimes lager. I dagarna har EK/ST berättat om dess tillkomst 2016.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) var med även då, satte sin namnteckning under avtalet och drev på för att ro allt i hamn. Hans förklaringar nu imponerar inte.

Det är riktigt att olagligt blir det först när en domstol säger det. Men när tre juridiska experter som tidningen pratat med säger att detta är otillåtet gynnande av ett enskilt företag, talar det för att affären inte borde ha genomförts. När allt kommer omkring är det så kommunen navigerar i alla andra ärenden, eller åtminstone i de allra flesta. Man kör inte bara på tills man stoppas av domstol.

Jimmy Jansson säger att det hela är en plusaffär för Eskilstunaborna. För att komma fram till det krävs en väldigt selektiv beräkning, exempelvis antagandet att de som jobbar på lagret nu inte hade haft jobb annars och inneburit en kostnad för kommunen. 

Och plusaffär jämfört med vad? Här måste man ta med alternativkostnaden – värdet av de försäljningar som aldrig blev av eftersom kommunen valde denna variant, som innebar en kostnad snarare än en intäkt.

Som EK/ST visar byggde kommunens beräkningar också på en överoptimistisk prognos över nya arbetstillfällen. Så är det ofta med lagerjobb. Detta är en verksamhet som genomgår snabb automatisering med ständigt minskande behov av personal.

Riktigt intressant är Janssons argument att det inte är Eskilstunaborna utan ”möjligtvis” de övriga företagen i logistikparken som fått betala för affären med Bockasjö, eftersom deras priser är marknadsmässiga. Dessa ord från kommunalrådet skulle kunna vara en bra utgångspunkt för en stämningsansökan mot kommunen.

Men det mest anmärkningsvärda i Jimmy Janssons alla resonemang är det som har blivit något av hans signum i pressade lägen – ansvarsflykt. Kommunstyrelsens ordförande flyttar ansvaret neråt i organisationen, på kommunens tjänstemän. I Janssons förklaringar är det de som är ”frustrerade” och ”känner att det inte blev så bra”. Det är så politiker tvår sina händer.

Kommunens tidigare mark- och exploateringschef, som Jansson pekar ut, beskriver det dock som ett uppdrag från den politiska ledningen som han genomförde närmast mot sin vilja. Han anser att köpet borde ha hävts.

Så hur man än vrider och vänder på detta, ser det inte bra ut. Lagerbyggnaden med Sportamores skylt kommer hädanefter att symbolisera affärsinkompetens, ekonomisk vårdslöshet och sannolikt lagbrott från Eskilstuna kommuns sida.