En dos feministisk snöröjning skulle inte skada

Det går inte att få bort all snö på en gång och snöröjningen kan både upplevas som strålande bra och urusel samtidigt beroende på om man går, cyklar eller åker bil.

Det går inte att få bort all snö på en gång och snöröjningen kan både upplevas som strålande bra och urusel samtidigt beroende på om man går, cyklar eller åker bil.

Foto: FREDRIK PERSSON

Ledare2023-12-11 18:30
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Varje vinter väcker den känslor: snöröjningen. Om den är bra eller dålig och vilka trafikanter som ska prioriteras. 

Just nu går det att läsa flera insändare i tidningen på temat. En arg cyklist som klagar på bristande plogning på cykelvägar och gångvägar. En annan skribent tackar för mästerlig plogning på sin gata. Och så förklarar enhetschefen, på Gatunderhåll Eskilstuna, hur kommunen prioriterar snöröjningen.

Alla insändarna har sina poänger. Det går inte att få bort all snö på en gång. Snöröjningen kan både upplevas som strålande bra och urusel samtidigt beroende på om man går, cyklar eller åker bil. 

För ett antal år sedan väckte termen feministisk snöröjning som sedan döptes om till jämställd snöröjning både munterhet och löje i debatten. Fast om man tog reda på vad den egentligen handlade om var det ganska klokt: Att göra samhället mer tillgängligt för alla – oavsett kön, funktionshinder eller ekonomi. 

Jämställd snöröjning går ut på att prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar och busshållplatser, samt vägar nära förskolor och skolor. Ett annat sätt att uttrycka det är att modellen favoriserar de oskyddade trafikanterna, medan bilisterna får vänta lite längre på att vägarna ska plogas. Det är ändå lättare att köra än att gå i en decimeter snö – även om alla trafikanter behöver vara extra försiktiga.

Men i Eskilstuna följer man inte denna modell. Här prioriteras i första hand huvudstråk och bussfickor, det vill säga bilar och kollektivtrafik.

Att bussar kommer fram när det snöar är rätt tänkt. Frågan är bara hur det är tänkt att resenärerna ska ta sig till bussen när gångvägarna inte är prioriterade. Att gå i snömodd kan vara svårt nog, men har man en rullator eller en barnvagn att dra på genom snön blir det ännu svårare. 

Vissa utvalda cykelstråk får också förtur i den kommunala snösvängen och plogas regelbundet. Men då delar av gång- och cykelbanan används som snöupplägg behöver cyklister och fotgängare samsas på den plogade ytan. Det är sällan helt lyckat. Risken för kollisioner ökar. 

Snöröjningen i Eskilstuna behöver helt enkelt bli mer jämställd.