Var försiktig med att minska tillgängligheten

Skylten om tillträdesförbud till Roggeskolans skolgård har ännu inte ändrats
Skylten om tillträdesförbud till Roggeskolans skolgård har ännu inte ändrats

Ledare 12 juli 2023 18:34
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Ofta stämmer inte påståendet att det var bättre förr. Men på ett område stämmer det. Förr var fler portar olåsta, det var lätt att besöka myndigheter. Till och med i riksdagen räckte det med att söka kontakt med vaktmästaren med det osvikliga minnet. Vi förfasade oss över igenbommade bostadsområden i USA. För utbytesstudenter kunde det kännas konstigt att det krävdes tillstånd för att vara på skolor och skolgårdar.

I dag är det mycket annorlunda. Grov brottslighet i olika former, mer synliga och stundtals aggressiva personer med missbruk och psykiska problem gör att fler och fler platser blir avspärrade och inlåsta. Den för ett samhälle så viktiga tilliten till okända människor urgröps. Det är en olycklig utveckling, men svår att vända.

Förändringen över tid och den besvärliga avvägningen mellan tillgänglighet och trygghet kommer tydligt fram i konflikten om gångstigen vid Europaskolan Rogge i Strängnäs. Där har i hundra år funnits ett gångstråk upp till Långberget. När kommunen 1956 sålde till landstinget för att ha en skola på området upprättades ett servitut för att garantera rätten att använda gångstigen.

På den tiden var allmänhetens rätt att använda gångstigen således högt prioriterad. Därefter verkar servitutet ha fallit i glömska eller gömts undan. 2014 försvann det uppenbarligen genom beslut av en enskild handläggare på Strängnäs kommun.

Skolor har rätt att hindra tillträde till byggnader och skolgårdar. Europaskolan har satt upp skyltar om att obehöriga inte har tillträde. Andra skolor har agerat mildare, men försöker hindra att obehöriga håller till på skolgården. Strängnäs Montessoriskola har en allmän gångväg över skolgården, men håller uppsikt över passerande. Något liknande torde ha gällt på Roggeskolan om servitutet hade funnits kvar.

Med dagens syn på tillgänglighet och säkerhet hade nog servitutet för gångstråket inte upprättats. Men nu fanns det och det förefaller väl lättvindigt att servitutet till synes diskret försvann 2014. Det talar för att förslagen om att genom staket eller på annat sätt bevara gångstråket bör prövas allsidigt.

Alla tycks i varje fall vara överens om att skylten om Tillträde förbjudet behöver modifieras. Där finns inga begränsningar, trots att tillträdesförbudet bara behöver gälla under skoltid. I en nyhetsartikel i april lovar Roggeskolans rektor att komplettera skyltarna med information om när förbudet gäller. Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) förklarar att förbudet inte gäller på kvällar och helger     

Så sent som i söndags, som både är helgdag och mitt under sommarlovet, satt dock skyltarna om allmänt tillträdesförbud kvar. Inte minst som ett sätt att eftersträva dialog med dem som värnar gångstråket borde skyltarna snabbare ha bytts ut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa