Kommunen behöver inte pumpa ut pengar från allmännyttan

Ledare 21 augusti 2023 18:19
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Tidningen Hem & Hyra, har frågat samtliga 259 kommunala aktiebolag som är medlemmar i Sveriges allmännytta, om årets vinstuttag. Undersökningen som har en svarsfrekvens på 93 procent visar att Eskilstuna kommun är en av de kommuner som tar ut mest pengar i landet.  

K-fast hamnar på plats fem av de 240 bolag som jämförts med ett totalt vinstuttag på 36 586 500 kronor eller 4 904 kronor per lägenhet. 

 

Att ett aktiebolag går med vinst är nödvändigt för att bolaget ska kunna utvecklas. Vinsten i ett bostadsbolag kan bland annat användas för att bygga nya fastigheter, underhålla eller rusta upp det befintliga beståndet. 

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, det vill säga gå med vinst. Det slås fast i den lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som reglerar verksamheten. 

Samma lag begränsar dock hur mycket kommunen får plocka ut i vinst. Här har Eskilstuna tidigare varit ute och slirat – ordentligt. Enligt Boverket lyckades kommunen slå ett riktigt trist Sverigerekord: den största otillåtna överföring som myndigheten har sett. (EK 13/6) Sedan dess har det dock skett en rättning i leden. Den vinst som man numera plockar ut hamnar inom lagens råmärken

Men att man har rätt att plocka ut vinsten innebär inte att man som ägare måste göra det. Tvärtom kan kommunen, välja en lägre nivå eller inte ta ut någon utdelning alls. 139 av de svarade bolagen i Hem & Hyras undersökning uppger att ”de inte behöver skicka några vinstpengar till kommunen och många av dem har aldrig gjort det.” 

Men en sådan syn på vinstuttagen har man inte i Eskilstuna. I stället går kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S) till attack mot Hem & Hyra. 

I en intervju i Eskilstuna-Kuriren (19/8) säger han: "Det här är en återkommande debatt varje år. Jag tycker att den här tidningen (Hem & Hyra) blir ganska aktivistiskt och ensidig vilket gör att man lätt tar det här som en entydig sanning."

Hur en redovisning av vinstuttaget totalt och per lägenhet kan vara aktivistisk förklaras inte. Inte heller går Jansson in på vilka alternativa förklaringar han har för att uttaget per lägenhet – jämfört med andra kommuner – är så högt. 

I stället säger Jansson: ”Det är lätt och roligt att säga att man tar pengar från hyresgästerna, vilket är en irriterande bild. Vår utgångspunkt är att pengarna i huvudsak stannar i företaget och i den mån vi tar ut pengar så hamnar de i sociala insatser, som kvinnojouren exempelvis.”

Men om någon tar lätt på debatten om hur mycket pengar man ska ta ut från bolaget så är det Jimmy Jansson. 

 

Kommunen har visserligen en laglig rätt att plocka ut vinst för att använda till sociala ändamål. Precis som att allmännyttiga bostadsbolag själva kan använda delar av sin vinst till sociala projekt. 

Ungefär 30 procent av Sveriges invånare hyr en lägenhet. Drygt hälften av hyreslägenheterna ägs av kommunernas bostadsbolag. Med andra ord är det en minoritet av invånarna som bor inom allmännyttan.

Jansson poängterar dock att kommunen också äger en del industri- och näringsfastigheter som man hyr ut och att den största delen av vinsten som Eskilstuna tar ut kommer från den sidan av verksamheten.

Men frågan kvarstår: Varför ska kommunens hyresgäster, oavsett om de är privatpersoner eller näringsidkare, i praktiken betala extra för att exempelvis bekosta något så angeläget som en kvinnojour? Och om det är så självklart att hyresgästerna ska vara med och betala. Varför resonerar inte alla kommuner på samma sätt?

Det svarar inte Jimmy Jansson på. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa