Nu blir det vatten och bröd i Eskilstunas skolor

Eskilstuna kommun behöver spara pengar. Det kommer även att märkas i skolmatsalarna.

Eskilstuna kommun behöver spara pengar. Det kommer även att märkas i skolmatsalarna.

Foto: JESSICA GOW/TT

Ledare2023-10-05 18:24
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Eskilstuna kommun måste spara pengar i sina verksamheter. Eller som det oftare uttrycks i kommunala beslutsunderlag: effektivisera och utveckla verksamheten. 

Nu har serviceförvaltningen, som bland annat ansvarar för maten i Eskilstunas skolmatsalar, lagt fram ett förslag på hur kostnaderna kan minska. Förslagen väntas klubbas av politikerna i servicenämnden inom kort (EK 4/10)

Förvaltningen föreslår bland annat att Bregott ska ersättas med Lätta i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Ett byte till Lätta skulle minska kommunens kostnader med cirka 330 000 kronor per år. 

Ett annat förslag är att ersätta mjölk och annan måltidsdryck i gymnasieskolan med enbart vatten, vilket skulle ge en besparing med cirka 250 000 kronor per år. 

Förvaltningen vill även att nämnden ger dem i uppdrag att undersöka möjligheten och konsekvenserna att själva baka allt mjukt bröd i förskolan och skolan. Förslaget förväntas ge upphov till minskade kostnader, då det dels är billigare att baka eget bröd än att köpa in det. Dels går åt mindre mat om barnen äter mer bröd.

2024 ser ut att bli budgetåret som gud glömde. I Eskilstuna saknade 4 procent av kommunens förväntade nettokostnader täckning i början av sommaren. Ett annat sätt att uttrycka det är att kommunen saknade 300 miljoner kronor för att få budgeten att gå ihop (DS 1/6). Sedan dess har regeringen meddelat att man höjer de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor varav 7 miljarder går till kommunerna. Eskilstuna kommun kan alltså räkna med ett tillskott. Men det kommer inte räcka för att täcka alla hål i budgeten.

Då måste varje förvaltning dra sitt strå till stacken – även om det, som i serviceförvaltningens fall, handlar om mindre än en miljon kronor.

Förvaltningens förslag är också rimligt. Ja det blir lite sämre när måltidsdryckerna ersätts med vatten. Många, men inte alla, föredrar Bregott framför Lätta. Men huvudsaken är ändå att man har något att bre på smörgåsen. Samtidigt innebär möjligheten att få nybakat bröd varje dag en liten förbättring. 

Ansvariga politiker i den politiska majoriteten (M+S) behöver dock förklara hur de tänker göra med löftet att införa skolfrukost i samtliga skolor. 

Frågan ses, enligt grundskolenämndens ordförande Mikael Edlund (S) som en prioriterad fråga av styret. Den återfinns i deras gemensamma politiska plattform för mandatperioden: ”Fortsatt framåt!”

Under hösten genomförs ett pilotprojekt där eleverna i Djurgårdsskolan, Stålforsskolan och Kjula skola bjuds på gratis frukost. Förhoppningen är dock att frukost ska införas på samtliga grundskolor redan till vårterminen (EK 25/8).

Att införa frukost är lovvärt, men inte gratis. Enbart pilotprojektet beräknas kosta runt en miljon kronor under hösten. Vad kostnaden landar på om frukost införs på samtliga skolor vet man inte, men Mikael Edlund gissar på någonstans runt tio miljoner kronor. 

Politik är att välja och prioritera. Kommunens pengar räcker inte till allt. Ska man få fram 10 miljoner kronor till skolfrukostar måste kostnaderna minska i andra verksamheter. Detta samtidigt som vi går in i budgetåret som gud glömde. 

Ska det bli frukost i kommunens alla skolor behöver styret förklara var pengarna ska komma ifrån. Annars riskerar skolfrukosten inte bestå av så mycket annat än vatten och bröd.