Ska äldre behöva vänta i 12 år på bättre hemtjänst?

Ledare 22 februari 2023 18:56
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I livets början och slut är vi mer beroende av samhällets stöd och hjälp. Men barn och många äldre i behov av omsorg har svårt att göra sina röster hörda när förskolor, skolor, hemtjänst och äldreboenden har bristande kvalitet. 

Därför är det viktigt att den barn- och äldreomsorg som erbjuds i kommunerna ständigt kvalitetssäkras så att inte små brister blir stora. 

 

Att mäta kvaliteten i välfärdstjänsterna är inte enkelt, men det måste göras. 

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna har tagit initiativ till ett årligt nationellt index som till mäter hur bra kvaliteten i hemtjänsten är i våra kommuner. Indexet är en sammanvägning av offentliga data från flera källor. 

Helt objektivt är inte indexet. Kvalitet uppnås enligt indexet när brukarnas behov uppfylls samtidigt som krav, lagar och regler följs. Resultatet viktas dessutom utifrån hur viktiga de olika delar av hemtjänsten anses vara för brukarna. 

 

Med det sagt ger ändå indexet en jämförbar bild. Av Sveriges 290 kommuner hamnar Strängnäs totalt på plats 35, Eskilstuna på plats 278 och Flen på 281. 

Strängnäs kommun gör med andra ord mycket som är bra. Men tittar man lite närmare på siffrorna finns det ett svagt område.

I den del av undersökningen som kallas ”stöd och utveckling” hamnar Strängnäs på plats 155. I denna kategori mäts bland annat tillgången till digitala lösningar, att det finns stöd och samverkan med närstående och att det finns rutiner för säker vård och omsorg. Här kan kommunen förbättra sitt arbete avsevärt. 

 

Hur man än vänder och vrider på resultaten har Eskilstuna och Flen uppenbarligen stora problem med kvaliteten i sin hemtjänst. På de fyra huvudsakliga områden som mäts hamnar kommunerna på den undre halvan av indexet. 

Deras jumboplaceringar borde därför få ansvariga tjänstemän och politiker att undersöka hur de kan förbättra hemtjänstens kvalitet så fort som möjligt. 

Ett av indexets syften är att det ska blir enklare att lära sig av hemtjänstens arbetsmetoder i de bästa kommunerna. Det går visserligen sällan att kopiera en annan kommuns verksamhet rakt av. Men det går att få inspiration och hitta lösningar som snabbt kan anpassas och införas i den egna verksamheten.

Det är helt enkelt onödigt att uppfinna hjulet två gånger. 

 

I Eskilstuna verkar man dock ta jumboplaceringen med ro. Ordföranden i Eskilstunas vård- och omsorgsnämnd Majo Brostedt (S) har bett en arbetsgrupp i förvaltningen att analysera och sammanfatta hemtjänstindexet ur ett Eskilstunaperspektiv.

Till tidningen säger hon att hon är nyfiken på varför kommunen har hamnat så långt ned i jämförelsen. Hon känner sig ändå ”ganska lugn," eftersom Eskilstuna håller på med ett stort prioriterat utvecklingsarbete att lägga om vård och omsorg till en personcentrerad verksamhet. Arbetet utförs mot en målbild 2035. 

Den 12-årsplan hon hänvisar till handlar dock om att möta utmaningarna med framtidens omsorg där fler äldre ska tas hand om färre i arbetsför ålder. 

Det är bra att kommunen förbereder sig för framtiden, men det hjälper varken de äldre som behöver kvalitativ hemtjänst i dag eller de anställda som sliter och stressar för att täcka upp för de kvalitetsbrister som finns. De behöver fungerande lösningar nu – inte 2035.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa