Stäng kryphålen för den ryska oljan

Foto: LNB

Gästkrönika 2023-11-17 14:59
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sanktionerna har försvagat Ryssland. Den ryska staten har förlorat pengar och teknologi vilket har försämrat dess förutsättningar att föra krig.

Men sanktionsregimer är katt och råtta-historier. Länder som upprätthåller dem måste vara på tårna för att stänga kryphål. Väst behöver nu även motverka rysk informationskrigföring som försöker framställa sanktionerna som ineffektiva och utsiktslösa.

Det som kostat Ryssland mest är energisanktionerna, som slagit mot landets främsta inkomstkälla och påverkansverktyg. Ett stopp av köp av den ryska olja som går till EU via pipelines, samt det oljepristak som upprätthålls av EU, G7 och Australien, har gett Ryssland betydande inkomstbortfall.

Taket innebär att bara olja som säljs under en viss prisnivå får använda västförsäkrade fartyg och -finanssystem. Tanken är att slå mot den ryska plånboken men hålla oljan kvar på marknaden för att inte världsekonomin ska ta skada.

Sanktionerna har haft effekt. Bara pristaket uppskattas ha gjort att ryska oljeexportörer förlorat 500 miljarder kronor under 2023, medan de hållit kvar sin försäljning på samma nivå. Beloppet är lätt beräknat utifrån försäljningspriset på ryskproducerad olja sedan taket infördes i december 2022.

Katt och råtta-leken betyder dock att Ryssland över tid lärt sig att använda kryphål. Ett sätt har varit att fiffla med dokumentationen. Ett annat, sannolikt viktigare, har varit att skaffa sig en ”skuggflotta” av oljetankers för transport och försäljning av olja över pristaket. Det har rapporterats att framför allt grekiska rederier sålt en stor mängd ofta skrotfärdiga fartyg till ryska aktörer.

 

Priset på rysk olja har därmed stigit och närmat sig det som betalas till andra oljeproducenter. Prisrabatten som berövar Ryssland pengar finns kvar men har blivit mycket mindre. För att skadan på rysk ekonomi ska bli större behöver västländerna vidta motåtgärder.

Först och främst måste man förhindra att fler fartyg säljs från väst till Ryssland eller till Rysslandsvänliga länder. Oljetankers som transporterar olja över pristaket kan förbjudas att gå in i hamn hos pristakkoalitionens länder – och utestängas från reparationer. Det sista kan bli verkningsfullt eftersom många av dessa fartyg är nära gränsen för sin livslängd.

En rad formella skäl, framför allt sådana som rör säkerhet och miljö, kan användas för att hålla oljetankers med rysk olja borta från koalitionens territorialvatten. Det mest kännbara blir då Öresund – som i praktiken kan stängas för dessa fartyg.

Sedan gäller det att ligga steget före när omfattande sanktioner väl införs mot rysk flytande naturgas. Man bör försvåra och fördyra den ryska handeln, och förhindra att Ryssland bygger upp en motsvarande skuggflotta även där.

Vi befinner oss i "krig" med Ryssland. Det är inte så västledare lägger fram det. Men det är så det är i praktiken. Ryssland angriper väst med alla medel – förutom de traditionellt militära.

Vi finansierar och hjälper till att beväpna ett land som har utsatts för rysk aggression. Att göra det yttersta för att stänga kranarna till den ryska statskassan borde vara en självklarhet.

Alex Voronov är fristående liberal skribent på Liberala nyhetsbyrån och tidigare politisk redaktör på tidningen