M-kvinnorna hjälper inte offren för människohandel

.

.

Foto: Sörmlands Media

Signerat2020-05-28 05:55
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ingen dålig prestation som Moderatkvinnorna gör på debattsidan i dag. Josefin Malmqvist, Ewa Thalén Finné och Maria Gillstig lyckas skriva en hel debattartikel med fokus på offer för sexköp, utan att beröra en alldeles central fråga: Vad kommer att hända med de utländska kvinnor som tvingas till prostitution i Sverige? Vart tar de vägen efter att polisen har sprängt bordellerna?

Detta handlar främst om människohandelsoffrens möjligheter att bygga upp sina liv igen. Men vid sidan av den humanitära aspekten finns en rättslig. Om framtiden för kvinnorna inte tryggas på ett tidigt stadium får alla de fem punkterna på Moderatkvinnornas lista ganska liten verkan.

För att döma ut straff och betala ut ersättning till brottsoffren måste brottet först utredas, åtal väckas och de skyldiga fällas för brott. Det är ingen självklarhet. 

De som arbetar med frågorna intygar att de utsatta kvinnornas vittnesmål är centrala. Kommer de att vittna om de vet att de efter avslutad rättegång måste återvända till hemlandet och där möta personer ur de kriminella nätverk som drog in dem i detta, liksom utsättas för social brännmärkning, som det kan bli fråga om? 

Och här vill den ena moderata handen uppenbarligen inte kännas vid vad den andra gör. Moderatkvinnorna uppmanar oss att inte glömma offren. Samtidigt gör deras parti just detta, genom en invandringspolitik som försvårar människohandelsoffrens situation.

Asylrättscentrum gick häromveckan igenom lagstiftningen. I den vanliga utlänningslagen finns säkerhetsventilen ömmande omständigheter som gör det möjligt för dessa kvinnor att stanna i Sverige. I lagens förarbeten (Prop. 2004/05:170) anges att uppehållstillstånd kan ges av skäl som ”social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel”.

I den tillfälliga lagen från 2016 hyvlades den humanitära skyddsgrunden ner till att enbart täcka Sveriges konventionsåtaganden. Enligt dessa måste man ge kvinnorna uppehållstillstånd under rättsprocessen. Men ingen konvention tvingar Sverige att låta dem stanna därefter. Inte heller säger dessa internationella rättsakter något om uppehållstillstånd för offer för människohandel där brottet inte leder till någon polisutredning.

Moderaterna röstade för den tillfälliga lagen. Och skillnad mot S och MP, som också tryckte på ja-knapparna 2016, vill M (och SD) inte införa någon ny humanitär grund för uppehållstillstånd som kan skydda dessa kvinnor.

Om Moderatkvinnorna vill gå emot sitt parti i den här frågan, bör de säga det. I annat fall bör de tala om dessa brottsoffer med väldigt låg röst.