Regeringens prickskytte på folkhögskolor

Signerat 29 november 2022 19:09
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För folkhögskolorna blev regeringens budgetförslag ingen glädjande nyhet. Flera statsbidrag till deras verksamheter har det kapats i. Det har konsekvenser för vad dessa folkbildningens skolor, även här i Sörmland, kan leverera. 

Det kunde man höra i P4 Sörmland. Då var det rektorn för Eskilstuna folkhögskola och studierektorn på Åsa folkhögskola utanför Katrineholm som berättade att deras kursutbud får stryk i budgetskärandet.

 

Går Tidöbudgeten igenom riksdagen, vilket mycket talar för, så kan det bli så att Åsa folkhögskola skrotar sina kurser i svenska för ukrainare, bland annat i Flen och Vingåker. Det vore riktigt illa. Redan i dag är ukrainares rättigheter i Sverige få och beskurna. Ersättningsnivån är lika låg som för asylsökande och skulle behöva höjas. Ukrainarna borde också ha Svenska för invandrare (SFI), på samma vis som andra med uppehållstillstånd. Folkhögskolor har stått för den lilla svenskaundervisning de fått. Detta riskeras nu.

Även en del yrkesutbildningar på folkhögskolor är i farozonen, som en elev- och lärarassistentutbildning på Eskilstuna folkhögskola och en vårdbiträdesutbildning på Åsa folkhögskola. De kan genom de av regeringen föreslagna pengakapningar behöva stängas ner nästa höst, och kan under våren innebära underfinansierad undervisning.

 

Regeringens budget medför inte bara ett slag mot folkbildningen, utan också ett arbetsmarknadsmässigt felsteg. Inte för att folkhögskolorna alltid erbjuder sådana utbildningar som arbetslivet önskar. Det är inte heller folkhögskolornas syfte. De ska vara fristående från politiska pekpinnar. Men just det kursutbud som drabbas, i alla fall Sörmland, skulle behövas nu när samhällsekonomin drabbas och arbetslösheten lär öka. Dessutom är det inte sällan folkhögskolorna som människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden söker sig till. Kanske för att läsa upp betyg eller hitta studiemotiverande sammanhang.

Inte heller ska man underskatta de arbetsmöjligheter som kan finnas inom kultursektorn i sång, dans eller hantverk av olika slag. Hur mycket framtida arbetsgivare värderar en utbildning i Streetdance på Åsa folkhögskola kan säkert diskuteras. Men kulturutövning i skolmiljö kan även locka till någon allmänkurs.

 

Tidöpartiernas pengaplockande från folkhögskolorna är dock inte det stora orosmolnet. Större nedskärningar kan bli verklighet längre fram, både inom folkhögskolorna och den fria folkbildningen i stort. Strypt finansiering eller hårdare statlig styrning, kan komma att kraftigt försvåra folkbildning och göra den mindre fristående från politiken.

Dit har SD inte ännu hunnit driva regeringen helt och hållet. Men än har de tid, och en allierad i Moderaterna har partiet på en del punkter. Båda partierna vill ersätta det fristående Folkbildningsrådet med en statsmyndighet. Det vore eländigt för det "fria" i folkbildningen.

Denna gång är det prickskytteövning. Nästa gång kan det bli tyngre artilleri.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa