Insändare I insändaren ”Betalar kyrkskatt - än så länge” den 28/2. Ställer skribenten ett antal frågor och påståenden som  tidigare ställts i EK. Frågorna gäller musik, körverksamhet och personalpolitik i Eskilstunas kyrkor. I insändaren uppges att ansvariga i församlingen kväser det som blomstrar och ger inga svar om vad som hänt i verksamheten. Anställda beläggs med munkavle och stängs av men vad som är sant eller inte är lagt i dunkel och de som kan ge svar gömmer sig bakom tystnad uppger skribenten. 

Allvarliga uppgifter och för vår tid helt osannolikt som alla företag och organisationer med iver skulle ta itu med. Men vad gör kyrkan? Svarar inte på synpunkterna men ger en föreläsning om lagar och avtal om det område som rör arbetsrätten. 

Vilken lag eller förordning hindrar en kyrka som drivs med skattemedel att svara på de frågor som ställdes i insändaren? Kyrkan lever inte sitt eget liv, här finns demokratiskt valda grupper med insyn i verksamheten och naturligtvis har de kännedom om vad som sker och vilka åsikter medlemmarna i församlingen har. Vad som avhandlas är knappast sekretessbelagt och här torde principen om  offentlighet gälla. Så sluta med dumheterna, träd fram och svara på frågorna. Hukar sig prästen så får väl en folkvald i församlingen ta till orda. Öppna protokollen!

Hela den här historien om kyrkan i Eskilstuna, personal som säger upp sig, behandlingen av musik och körer börjar bli allt mer känd och förlöjligad. 

”Men då skall jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa”. 

Matt. 7-22-23.