Insändare Svar till debattartikeln "Strängnäs har inte kunnat häva hemtjänstavtal" den 20/3.

Vi trodde att vi var tydliga. Bodil Mellgren efterfrågar vad vi vill göra åt risken för brister hos de bolag som inte följer de förebyggande kvalitetskraven. Vi vill att nämnden häver avtalen! Nynäshamn sa upp avtalet för ett av de nu i Strängnäs aktuella företrädarnas tidigare bolag på grund av brister i att följa förebyggande avtalskrav. Det vann kommunen i domstol.

Nämnden ställer bland annat två förebyggande kvalitetskrav i sina avtal.

Andel undersköterskor ska vara minst 65 %. Det är viktigt för att förändringar i hälsotillstånd eller omsorgsbehov på ett kompetent sätt ska kunna mötas av personalen. Alla kommunala utförargrupper utom en ligger vid 80 %. Två av de aktuella bolagen har misslyckats att nå 65 % varje år sedan 2016.

Bolaget måste ha minst riskklass 3 hos UC. Det har tidigare varit ett krav vid uppstart men sedan årsskiftet är det ett stående krav för alla utförare under hela avtalsperioden. Vi har förklarat varför dålig ekonomi är en risk. Om Mellgren inte delar vår och IVO bild om risken så är det bara att surfa runt på tidningsnyheter om hemtjänstbolag som stängs av. Det finns god anledning för nämnden att ställa kravet. I den årliga uppföljningsrapporten till nämnden så konstateras det att “Ett fåtal privata utförare har en sämre riskklass 3 (rating 3) enligt upplysningscentralen AB (UC) eller liknande källa”. Det är ett direkt avsteg från kravet.

Kraven har satts av nämnden för att undvika brister och missförhållanden hos de som får hemtjänst. Det är avvikelser från kraven som är indikator på problem. Det är fullständigt oacceptabelt att invänta faktiska kvalitetsproblem innan avtalen hävs för bolag som inte följer grundläggande krav. Äldre och personer med funktionsnedsättning är värda mer än bolagen.