Eskilstuna har ändrat sina rutiner – nu följs reglerna

Vi som kommun arbetar alltid för att följa lagar och regler och eftersträvar transparens i alla sammanhang, skriver Eskilstuna kommuns ekonomidirektör Pia Järnkvist.
Vi som kommun arbetar alltid för att följa lagar och regler och eftersträvar transparens i alla sammanhang, skriver Eskilstuna kommuns ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Replik 16 juni 2023 17:40
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ledaren: Den här listan borde Eskilstuna inte toppa (13/6). Vi som kommun arbetar alltid för att följa lagar och regler och eftersträvar transparens i alla sammanhang. Den värdeöverföring som Boverket i sin rapport bedömt som otillåten handlar om utdelning i samband med reavinst vid fastighetsförsäljning. Kommunfullmäktige har i särskild ordning fattat beslut om själva fastighetsförsäljningen. Kommunfullmäktige har också i ägardirektiv beslutat om att halva reavinsten kan delas ut. Dock ansåg Boverket att detta inte räckte då det saknades ett explicit beslut om utdelningsnivån med hänvisning till 4§ Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. När vi uppmärksammades på detta såg vi över beslutsprocessen och har nu ändrat våra rutiner för att säkerställa att regelverket följs och beslut fattas på ett tydligare sätt.

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör, Eskilstuna kommun

_________________________________
Svar direkt

Pia Järnkvists förtydligande är välkommet även om det ger upphov till nya frågor. I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4§ andra stycket går att läsa: ”Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.” Hur Eskilstuna kommun kunnat missa att det krävs ett beslut i kommunfullmäktige, men förstått att man inte får dela ut mer än hälften av vinsten är fortfarande en gåta. Lagen är inte ny och regeln är tydligt formulerad. Eskilstuna kommun har dessutom gott om kompetenta tjänstemän. 

Men det är bra att rutinerna nu ändrats så att besluten kan fattas i enlighet med lagen.

Frågan i ledaren: om nivån på utdelningarna från de kommunala bolagen till kommunen ligger på en rimlig nivå är dock fortfarande obesvarad. Det är en fråga som endast kan besvaras av ansvariga politiker. Deras tystnad är talande.
 

Emma Wange
Politisk redaktör, Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa