Ledarsidan sammanfattar kommunernas generella situation väl

Samtidigt som vi bygger ut vård och omsorg, som inom några år kommer att vara kommunens största verksamhet, så måste skolan förändras och anpassas åt andra hållet, skriver kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Jari Puustinen (M)

Samtidigt som vi bygger ut vård och omsorg, som inom några år kommer att vara kommunens största verksamhet, så måste skolan förändras och anpassas åt andra hållet, skriver kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Jari Puustinen (M)

Foto: Matilda Kvarnström Lantz

Replik2024-05-29 20:31
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige går nu över från en ekonomi påverkad av invandring, med många barn och ungdomar, till en annan typ av ekonomi. Påfyllnaden av befolkning utifrån har i princip upphört. Den äldre befolkningen, de som jobbat färdigt och förr eller senare behöver mer av omvårdnad, fortsätter dock att växa.

Läs också ledaren: Det är fortfarande ekonomin, dumbom!

Färre i arbete kommer att behöva försörja fler som arbetat färdigt. Pensioner, sjukvård, utbildning och äldreomsorg uppbärs av dem som för stunden är i arbete och betalar skatt. Det man själv avsatt under ett arbetsliv räcker bara en bit till de egna behoven. Så fungerar det. 

Vad gäller att möta de allt fler äldres behov i Eskilstuna så ligger vi relativt i fas. Flera nya vård- och omsorgsboenden har byggts och samtidigt sker en utbyggnad av hemtjänsten. 

Samtidigt som vi bygger ut vård och omsorg, som inom några år kommer att vara kommunens största verksamhet, så måste skolan förändras och anpassas åt andra hållet. Halvtomma avdelningar eller klassrum tar pengar från kvalitet i undervisningen om inte anpassningar görs. Bara i Eskilstunas förskola är antalet barn hittills cirka 600 färre på tre år. Självklart behövs då färre förskolor och personal. 

Vi försöker möta befolkningsförändringen med att attrahera människor som vill jobba och bo i Eskilstuna. Men även om alla som i dag är arbetslösa i landet kommer i jobb så är det för få i relation till hur många som nu pensioneras ut ur arbetskraften. Vi är på väg mot stora obalanser på arbetsmarknaden och i befolkningen.

För varje krona som inte kan flyttas rätt blir det sämre välfärd, men också svårt att kunna satsa på exempelvis föreningsliv och underhåll av gator. Det finns förväntningar också där. Därför måste skattepengen följa med dit där behoven ökar från där behoven minskar. 

Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande (S) 

Jari Puustinen
Kommunstyrelsens andre vice ordförande (M)