Politiska tjänstemän i Strängnäs, inget problem!

Jan Rudengren (L), bilden,  svarar Anders Härnbro (S).

Jan Rudengren (L), bilden, svarar Anders Härnbro (S).

Foto: Anna Hübsch

Debattsvar2023-10-12 08:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debattsvar på Anders Härnbros debattsvar 5/10

Kommunalrådet I Strängnäs kommun, Anders Härnbro (S), gör i sitt debattsvar (5/10) det vanliga retoriska trixet och byter ämne. Han påstår i sitt svar att jag i en debattartikel (29/9) begär tre tjänstemäns tar avsked för att de följer en nämnds beslut. Var har han fått det ifrån? Inte står det i texten han svarar på. 

Genom byte av ämne, vilket är vanligt i politiska debatter, undgår han att svara på den viktiga demokratiska frågan gällande opartiska tjänstemän. I debattartikeln som Härnbro svarar på framgår det tydligt att de tre tjänstemännen bör begära avsked för att de tillsammans med Jacob Högfeldt (M) har skrivit under en replik på en ledare. Därmed är de inte opartiska och sakliga utan politiska och ska därför ta konsekvenserna. 

Genom att Härnbro inte bemöter denna centrala fråga förstår jag att han anser att det är korrekt för kommunala cheftjänstemän att vara politiska i sitt myndighetsutövande. Han bidrar därmed med till en bättre förståelse av kommunledningens, i det här fallet, klandervärda agerande och tystnadskultur.

I sitt svar berör Härnbro överhuvudtaget inte med ett ord det som debattartikeln handlar om: politiska tjänstemän i Strängnäs. Han diskuterar revison och domstolar, gör personligt angrepp på mig och har en förvirrande diskussion om att Liberalernas och Strängnäspartiets förtroendevalda sitter på sina uppdrag bara för arvodena.

Med samma logik kan man säga att även förtroendevalda från S sitter i majoriteten för att få arvoden och positioner som kommunalråd eller ordförandeposten i nämnder. Majoriteten har också höjt sina arvoden trots oppositionens motstånd.

För att få en levande demokrati krävs en debatt. Men för att den ska ge bidrag till utvecklingen av kommunen och stärka det demokratiska samtalet, måste den behandla sakfrågor och inte byta ämnen när det bränner till. Att byta ämne, framföra felaktigheter och ägna sig åt politisk retorik, leder inte till utveckling. Det bidrar i stället till en fördumning och nermontering av demokratin. 

Jan Rudengren
Ordförande i tankesmedjan SER
Ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna