Decentralisering modell Strängnäs

Att decentralisera verksamheter som är stabilt hierarkiska är svårt, men det kan ändå ha förekommit ett begränsat försök (omedvetet?) Skriver Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs.

Att decentralisera verksamheter som är stabilt hierarkiska är svårt, men det kan ändå ha förekommit ett begränsat försök (omedvetet?) Skriver Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs.

Foto: Albin Persson

Insändare2022-06-01 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strängnäspartiet har i två debattartiklar presenterat visioner om hur en modern kommun bör fungera (16/5) och användande av e-demokrati (26/5). Man beskriver decentralisering av kommunala verksamheter och kommuninvånarnas möjlighet till individuell påverkan av politiska beslut. Det ena förutsätter det andra?

Att decentralisera verksamheter som är stabilt hierarkiska är svårt, men det kan ändå ha förekommit ett begränsat försök (omedvetet?) inom Strängnäs kommun att, som Strängnäspartiet skriver, ”låta personal närmast medborg­arna få betydligt större inflytande, medan politiken står för visionerna”. Så här gick det till.

I juni 2018 skriver kommunen på sin hemsida: Strängnäs Business Park som arbetar med tillväxtfrågor och affärsutvecklingsstöd för det lokala näringslivet avvecklas och alla krafter i näringslivsfrågorna samlas på Samhällsbyggnadskontoret. 

I maj 2019 avvecklas näringslivskontor och näringslivschef. I stället uttalas att samtliga kommunanställda ska uppfatta att näringslivsfrågor är allas ansvar.

I mars 2021 uttrycks att kommunen ser relationen med näringslivet som ett partnerskap och något som ska fördjupas. För att underlätta det arbetet anställs näringslivschef. 

I februari 2022 presenteras i Näringslivsnytt den senast anställde inom näringslivsenheten. 

Åter till bemanningen före 2018?

Ett medskick i sammanhanget är, att ett lyckat förändringsarbete kräver ett tydligt och kommunicerbart syfte, som kan uppfattas som plausibelt och långsiktigt hållbart av berörda. Dessutom krävs ledarskap!