V: Strängnäspartiet ser inte vad de själva skriver

På politisk nivå tar fokus på mätbara mål ifrån professionen sin handlingsfrihet. Larsson verkar tro att målen skapar verksamhet, skriver David Aronsson och Henrik Sjödahl, Vänsterpartiet Strängnäs.

På politisk nivå tar fokus på mätbara mål ifrån professionen sin handlingsfrihet. Larsson verkar tro att målen skapar verksamhet, skriver David Aronsson och Henrik Sjödahl, Vänsterpartiet Strängnäs.

Foto: Albin Persson

Insändare2022-07-01 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Lars Larsson från Strängnäspartiet svar den 27 juni på vår debattartikel den 16 juni.

Fokus på mätbara mål och organisationsprocesser är viktiga delar av New public management-systemet. Att konstant försöka jämföra sig med andra och som Larsson prata om smarta utvecklade organisationer är praktiken. Larsson tänker NPM.

För en bra arbetsmiljö behöver de dagliga prioriteringarna ske utifrån något stabilt och förståeligt. Det är chefen i samverkan med medarbetarna som då sätter målen. Det är något helt annat än mätbara mål inom politiken, som är vårt och Larssons område.

Mätbara mål i politiken blir lätt nyckeltal och mål som mest bara mäter luft i förhållande till komplexiteten i en kommun. I värsta fall skapas behovet av att plocka målpinnar och organisationen dras åt fel håll. På politisk nivå tar fokus på mätbara mål ifrån professionen sin handlingsfrihet. Larsson verkar tro att målen skapar verksamhet.

Med LOV fick hemtjänstbilarna köra parallellt. Administrationen flerdubblades och andelen undersköterskor i verksamheten minskade. Vi gick från en rimligt välfungerande hemtjänst innan LOV till en dyr och ineffektiv hemtjänst. Idén att kommunen ska vara enbart beställare av sin egen kärnverksamhet skapar bara administration.

Inom ett område borde vi vara som Trosa. I Trosa går 99 procent av eleverna i kommunala skolor. I Strängnäs är det 58 procent. Där finns inte den segregerade skola som friskolorna skapat här. Den kommunala skolan i Trosa får då inte heller den organisatoriska och ekonomiska ryckigheten av att vara elevregulator. Strängnäs är unikt åt fel håll.