Vårdyrkets status måste höjas i alla led

Insändare 31 juli 2022 20:36
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har det hänt igen. Hur är det möjligt att personalen kan skicka en dement person till sjukhuset utan medföljare, utan personuppgifter, och utan att anhöriga är informerade? (Eskilstuna Kuriren 16/7).

Brister i vård och omsorg benämns ofta orsakas av den mänskliga faktorn, även i detta fall. Mänskliga faktorn betyder något som beror på något. Vid allvarliga brister är det av största vikt, att detta något identifieras så att åtgärder kan vidtagas snarast.

En plats på ett äldreboende med specifik omvårdnad som demens, har ofta föregåtts av väntan. Anhöriga och närstående har vanligen haft ett stort ansvar och mycket oro. Tilltron är därför stor på att vården och omsorgen är säker och trygg, när ett omsorgsboende väl erbjuds.

När allvarliga brister synliggörs på ett och samma boende (E-Kuriren 22/7) ska det snarast utredas. Majo Brostedt (ordförande i vård- och omsorgsnämnden S) säger att hon känner till brister sedan tidigare, då anmälan gjordes till yrkesinspektionen för vård och omsorg år 2020. Kommunens åtgärdsplan med diverse insatser har tydligen inte hjälpt.

En sedan länge lågt prioriterad äldreomsorg visar nu på en omfattande problematik. Nu måste ”politiken” ta sitt ansvar fullt ut. 

Förutsättningarna för en god vård och omsorg sätts genom politiska beslut, inte att förglömma.

Statusen på yrket måste höjas i alla led. Ingen skall få arbeta utan genomgången och godkänd utbildning, vilken följs av vidareutveckling inom området. Information och instruktion om regler och rutiner skall vara förståeliga för alla medarbetare. Chefernas närvaro i det dagliga arbetet är ytterst viktig. Bemötandefrågorna skall vara med på agendan vid varje arbetsplatsmöte. En god arbetsmiljö med bland annat bra schema och tillräckligt stor bemanning skall finnas.

Mycket mer finns självklart att ha åsikter om, till exempel tjänstemannaansvar, som togs bort på 1970 talet. Varför togs det bort? Återinsättas? 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Skada på nyfödd bebis missades trots flera ultraljud – familj anmäler Mälarsjukhuset: "Svikna av vården"

Skada på nyfödd bebis missades trots flera ultraljud – familj anmäler Mälarsjukhuset: "Svikna av vården"

Personalen kritisk till digitala inköp inom hemtjänsten – Ida vill fortsätta handla i butik: "Ingen av oss gillar beslutet"

Personalen kritisk till digitala inköp inom hemtjänsten – Ida vill fortsätta handla i butik: "Ingen av oss gillar beslutet"

Anhörig anmäler Mälarsjukhuset efter dödsfall – riktar stark kritik mot för sent påbörjad behandling

Anhörig anmäler Mälarsjukhuset efter dödsfall – riktar stark kritik mot för sent påbörjad behandling

Lovade att äldre ska få bo ihop trots olika vårdbehov – men intresset från brukarna är svalt: "Fortsätter driva frågan"

Lovade att äldre ska få bo ihop trots olika vårdbehov – men intresset från brukarna är svalt: "Fortsätter driva frågan"

Hemtjänstens besked till Mikaels mamma Maj-Britt, 96 – lär dig handla med en ipad: "Hur kan man göra så mot en dement?”

Hemtjänstens besked till Mikaels mamma Maj-Britt, 96 – lär dig handla med en ipad: "Hur kan man göra så mot en dement?”
Visa fler