Informationen om vägarbetena måste bli bättre

Alla förstår att det är svårt, till och med omöjligt, för en näringsidkare att förlora stora delen av dagskassan i veckor eller i värsta fall månader på grund av att vägarbetena försvårar för kunderna att ta sig till restaurangerna, kaféerna eller butikerna.

Alla förstår att det är svårt, till och med omöjligt, för en näringsidkare att förlora stora delen av dagskassan i veckor eller i värsta fall månader på grund av att vägarbetena försvårar för kunderna att ta sig till restaurangerna, kaféerna eller butikerna.

Foto: Lukas Abrahamsson

Ledare2024-06-03 17:57
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I ett par artiklar har tidningen skildrat hur vägarbeten ställer till det för närliggande restauranger. Hur kunderna har försvunnit och kommunikationen med såväl kommunen som fastighetsägarna fallerat. 

Vägarbeten i en kommun är oundvikliga. Trafikbeteenden förändras, rör kan behövas dras om och underhåll måste utföras. Sommarhalvåret är högsäsong för dessa arbeten. 

Det är samtidigt högsäsong för många restauranger, caféer och butiker. Men när biltrafiken leds om, trottoarerna bryts upp och det blir svårare att ta sin in och ut i lokalerna försvinner kunderna snabbare än en isglass i solen. 

Alla förstår att det är svårt, till och med omöjligt, för en näringsidkare att förlora stora delen av dagskassan i veckor eller i värsta fall månader. För tidningen berättar ägaren till Papas tapas, Sven Stapel, hur ett omfattande byggarbete höll på att försätta verksamheten i konkurs för sex år sedan. I dag är det Boston burgers i korsningen Tullgatan/Kungsgatan i Eskilstuna som hamnat i kläm.

Det är då man kan ställa frågan vad var och en av de inblandade kan göra för att förbättra situationen. 

Från kommunens sida kan det vara så enkelt att den i god tid skickar ut eller tydligt anslår information om kommande omfattande arbeten på stora skyltar. Det gynnar inte bara näringsidkarna i området utan alla som bor och regelbundet färdas igenom det. 

Men kommunen kan också ställa krav i sin upphandling av vägarbetet på att entreprenören ska ta extra hänsyn till de näringsidkare som drabbas. Går det exempelvis att schemalägga de olika delmomenten i arbetet så att restaurangerna inte drabbas lika hårt? Eller kan man tillsammans med näringsidkarna planera för så bra entrémöjligheter som möjligt? 

Det är dock fastighetsägarna som har huvudansvaret att informera sina hyresgäster. I fallet med Boston burgers har fastighetsägaren, Willhem, helt missat att informera Hamit och Özlem Öztürk, som driver Boston, om det kommande arbetet. 

Willhem påstår att bolaget inte kände till arbetet, eftersom det nyligen köpt fastigheten. Det är ett svagt argument. Naturligtvis fanns denna information med i underlagen för köpet, i synnerhet som Willhem, enligt kommunen, är med och finansierar delar av det arbete som utförs. Och har Willhem inte läst på ordentligt inför köpet är det rimligare att fastighetsbolaget tar en större del av smällen än hyresgästen.

Till tidningen säger bolaget att man försökt föra dialog med kommunen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för Boston burgers. De ska även ha erbjudit hjälp med marknadsföringen. Men det är, med tanke på omständigheterna, för lite och för sent. Willhem borde göra mer, exempelvis undersöka ifall de kan sätta ned hyran under en tid.

För kommunen, fastighetsägarna och hyresgästerna handlar det om att försöka upprätthålla en god kommunikation. Det är först när man förstår varandras behov som man kan försöka hitta så bra lösningar som möjligt. Ingen kan gå helt skadelös, men restauranger ska inte behöva gå i konkurs på grund av bristande information och kommunikation.