Hyresgäster kan få betala för stora utdelningar

Eskilstuna kommun behöver pengar, men varifrån ska de komma?
Eskilstuna kommun behöver pengar, men varifrån ska de komma?

Ledare 5 juli 2023 18:38
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I en tidigare ledare ifrågasattes att hela 231 miljoner kronor 2023 delas ut från Eskilstuna kommunföretag AB, där Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter (K-fast), Destination Eskilstuna och Eskilstuna Logistik och Etablering ingår, till kommunkassan. Vidare kritiserades Eskilstuna kommun för att själva beslutet var olagligt. Ekonomidirektör Pia Järnkvist svarade och framhöll att rutinerna hade ändrats så att liknande misstag skulle undvikas. Något svar från ansvariga förtroendevalda om nivån på utdelningen har inte hörts av till ledarsidan.

Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) har däremot svarat en insändare där den höga utdelningen fått kritik för att missgynna hyresgästerna i K-fast. Svaret framstår som nedlåtande och bygga på devisen "anfall är bästa försvar". De höga utdelningarna låter som höjden av visdom med formuleringen "politiken såg det komma innan alla andra när vi fattade de besluten". De utdelade pengarna används till renovera skolor och idrottsanläggningar, samt till trygghets- och jobbskapande åtgärder. Lagbrottet skylls på otydliga regler. Allt verkar frid och fröjd.

Jansson skriver också att K-fast historiskt har tvingats ta ut för låga hyror, vilket än i dag gör att hyrorna i Eskilstuna ligger relativt lågt. Det har lett till ett stort underhållsberg, som måste tas igen i tider med högre räntor och stigande byggkostnader.

Behovet att ta igen eftersatt underhåll är dock inget argument för stora utdelningar från företaget, snarare tvärtom. Företaget kan behöva intäkter från försäljningar för att klara verksamheten utan kraftiga hyreshöjningar. Det är rimligt att kommunala företag ger avkastning till ägarna, men på vilken nivå? När pengar från bolagen används för andra kommunala ändamål, om än önskvärda, blir det ett bidrag från K-fasts hyresgäster och Eskilstuna Energi och Miljös kunder till övriga skattebetalare. Frågan varför Eskilstuna jämförelsevis ligger högt är ännu obesvarad. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa