Följ ditt eget råd Jansson: sluta med politiska utspel

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) behöver berätta hur kommunen kan blir bättre på att bekämpa gängbrottsligheten.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) behöver berätta hur kommunen kan blir bättre på att bekämpa gängbrottsligheten.

Ledare 15 februari 2023 18:45
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det är inte en lätt uppgift att vara kommunstyrelsens ordförande i en kommun som Eskilstuna. Det finns stora problem att ta itu med och det behövs en rad handfasta lösningar. 

 

I ett långt inlägg på Facebook den 26 januari uttrycker Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S) sin besvikelse över regeringens förslag att motverka gängkriminaliteten. De duger inte. Räcker inte, skriver han. 

I Janssons Facebookinlägg finns dock gott om tankar och funderingar som visar att det här inte är ett enkelt problem att lösa. Å ena sidan konstaterar han exempelvis att det behövs en storslägga för att föregripa gängkriminaliteten. Å andra sidan pekar han på att hårda straff och ungdomsfängelser kan skapa monster. Jansson pekar också, helt riktigt, på behovet att bekämpa narkotikan, eftersom försäljningen driver på brottsligheten. Men hur detta ska gå till ger han inga svar på.

 

Inte heller ger han några förslag på hur Eskilstuna kommun kan stärka och förbättra bekämpandet av gängen med de medel man redan har. 

I stället ges flera förslag på vad andra kan göra. Staten bör ge kommunerna mer i statsbidrag och se till att kommunerna får effektivare verktyg. Jansson efterlyser även åtgärder som avlyssning på skolor och i andra miljöer, kameror, infiltrering, tipspengar.

I en artikel i tidningen (EK 26/1)som tar upp Facebookinlägget konstaterar han att han ”börjar bli luttrad och trött på politiska utspel – vi måste ha resultat,” konstaterar Jansson. 

I en insändare (EK 1/2) skriver signaturen ”Uppryckning” att Janssons förslag obevekligt för ”tankarna till Stasi som i det gamla Östtyskland drev just dessa metoder till fulländning.”

Insändaren fick Jansson i sin tur att fatta pennan tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Josefine Helleday (S) och skriva en replik (EK 14/2). Än en gång är texten full av uppmaningar om att problemet med gängbrottsligheten måste tas på allvar och att det krävs krafttag. Vilka dessa krafttag är och vad Eskilstuna kommun kan göra för att förbättra och förstärka sin kamp mot gängen får läsaren dra sina egna slutsatser om. Några konkreta förslag presenteras inte. 

 

Kommunen ansvarar både för skolan och socialtjänsten som är avgörande för att motverka sociala problem – både i det korta och långa perspektivet. För att bekosta dessa verksamheter och övriga ansvarsområden har kommunen rätt att ta ut kommunalskatt. Denna skatt är kommunernas största inkomstkälla. Genom budgeten har kommunstyrelsen möjlighet att fördela pengarna så att de gör störst nytta. 

Skolans uppdrag är utbilda elever. Den har också ett kompensatoriskt uppdrag, det vill säga att se till att alla elever har samma möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det kräver en skola som har tillräckliga resurser och där det finns förtroende och tillit mellan elever och lärare. Om skolan fungerar som det är tänkt är den i sig en skyddsfaktor för att unga inte ska dras in i brottslighet eller utöva brott. Införs avlyssning i skolan försvinner i ett svep all tillit och förtroende. Man måste också sätta frågan vilka lärare som kommer att vilja jobba i en sådan miljö?

 

Att vara kommunstyrelseordförande i Eskilstuna är inte lätt. Men har man åtagit sig jobbet måste man vara beredd att gräva där man står och hitta lösningar med de medel och verktyg man redan har. Det kan tyckas tröstlöst, svårt eller rent ut sagt omöjligt. Men det är det som är uppdraget. Alternativet att vänta på att andra ska agera samtidigt som situationen i kommunen förvärras är att svika alla som på något sätt berörs av den ökande gängbrottsligheten.

Det är kommunstyrelseordföranden som leder kommunens arbete, som sätter tonen för hur andra agerar. Så följ ditt eget råd Jimmy Jansson: sluta med politiska utspel och se till att kommunens arbete ger bättre resultat. Gör du mer kommer andra också att göra det. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa