Avslöjandena om Trump angår också Sverige

Foto: Sörmlands Media

Signerat2022-06-13 19:45
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sveriges riksdag sitter ett antal ledamöter (SD, KD) som uppmanade norska stortingets Nobelkommitté att ge Donald Trump fredspriset. När deras brev sändes till Oslo var det liksom nu tydligt att Trump var en fara för demokratin – i USA, Europa och övriga världen.

Så kom presidentvalet 2020. Trump förlorade, men försökte att genom lagbrott och statskupp få sitta kvar.

Han och hans hantlangare försökte få domstolar, valmyndigheter, ledamöter i delstatskongresser och i kongressen i Washington, till sist även vicepresidenten Mike Pence, att ändra sammansättningen av den valda elektorsförsamlingen. Det hade varit olagligt, ett angrepp på demokratin och författningen.

Då det inte lyckades kom den våldsamma stormningen av kongressbyggnaden i Washington. Trumpanhängare, med två våldsbejakande extremistorganisationer som spjutspetsar, försökte men misslyckades att stoppa kongressens formella registrering av det genomförda presidentvalet.

Hur detta politiska våld organiserades och genomfördes kommer en tid framåt att beskrivas genom offentliggjorda utredningsresultat och öppna utfrågningar i ett undersökningsutskott i USA:s representanthus. Det började i torsdags. Utskottets vice ordförande, den Trumpkritiska republikanen Liz Cheney, berättade en del om vad utredningsmaterial och fortsatta tv-sända utskottsmöten kommer att innehålla.

De kommer bland annat att belysa hur Trump och dennes nära omgivning kan knytas till påtryckningar mot olika myndigheter och befattningshavare för att pressa fram olagligheter i rösträkning eller i utseende av elektorer. De kommer också att handla om förhållandet mellan kretsen kring Trump och de våldsbejakande organisationer i extremhögern som tog del i stormningen.

Det är inte oväntade resultat. Detaljerna kan dock göra det svårare för Trumpfalangen att fortsätta att förneka sanningen.

Inom republikanska partiet har Trumps medlöpare tills vidare kontrollen. Liz Cheney som rakryggat stått upp för att kritisera Trump och få skuldfrågan utredd, har blivit avsatt från gruppledningen. Hon utsätts nu för en hätsk kampanj för att i höstens val få bort henne från mandatet i representanthuset.

Faran med trumpismen är inte över. Han själv är kvar i amerikansk politik. Under Trumpåren uppstod också en ömsesidig beundran och vänskap mellan republikanernas Trumpflygel och partier i europeisk yttre höger. De svenska nomineringarna (SD, KD) till fredspriset var ett resultat av detta. Det Trump stod för av auktoritära metoder och radikal antiliberalism var det som drog SD och dess motsvarigheter i Europa till trumpismen.

Republikanernas högerflygel är på väg att Orbániseras. Ungerns regering, som riggat spelreglerna för att inte kunna förlora makten, har länge haft SD:s sympatier. Men nu har amerikansk höger nyligen ordnat en stor internationell ytterhögerkonferens i Budapest. Inställningen att demokratins spelregler kan överträdas eller förvridas för att makten ska behållas var också det som ledde till våldsamheterna i januari 2021.

Utskottsförhören i Washington den närmaste tiden angår också oss i Sverige. Trumpismens själsfränder och medlöpare finns även i vårt lands riksdag.