Allt är inte guld som glimmar

Företaget Senior Material har fått tillstånd att släppa ut 900 ton per år av den mycket giftiga kemikalien metylenklorid.

Företaget Senior Material har fått tillstånd att släppa ut 900 ton per år av den mycket giftiga kemikalien metylenklorid.

Foto: Niklas Holm/Henrik Montgomery/TT

Ledare2024-06-27 18:47
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det behövs fler jobb i Eskilstuna, men nya företagsetableringar ska inte kunna ske till vilket pris som helst. 

Tidningen Dagens Arbete (DA) kan i en ny granskning avslöja att företaget Senior Materials nya fabrik i Svista har fått tillstånd att släppa ut stora mängder av den giftiga kemikalien metylenklorid i luften. 

Metylenklorid förbjöds redan 1996 i Sverige. Den kan orsaka cancer, fosterskador, demens, missfall och neurologiska skador.

Det går att få dispens från förbudet. Det har också Senior Materials fått. Kemikalieinspektionen har gett företaget rätt att använda 2770 ton metylenklorid under två år. Det är mycket stora mängder. 1996 användes, enligt DA, totalt 427 ton av kemikalien i Sverige. 2022 hade företagens användning sammanlagt sjunkit till 10 ton.

Men Senior Materials har alltså inte bara fått rätt att använda 2770 ton av kemikalien. De får även rätt att släppa ut 900 ton per år eller 2,5 ton per dygn i luften

Men låt oss börja från början. Den första artikeln om Senior Materials publiceras i tidningen i mars 2021. Bland annat rapporterar EK från kommunens presskonferens, där nyheten om etableringen meddelas. Företagets investering beräknas uppgå till 2,5 miljarder kronor och den nya fabriken förväntas ge mellan 500–600 högkvalificerade jobb. Både representanter för kommunen och företaget var påtagligt nöjda och glada. 

Styrelseordföranden för Senior Material, som via en länk från Kina medverkade på presskonferensen, lovordade samarbetet med Eskilstuna kommun. 

Beundran var ömsesidig. Kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S) sa bland annat: ”Senior kommer att investera i vår kommun, bli en del av vår lokala ekonomi och kommer utöver sina globala nätverk och affärer också möjliggöra för lokala affärer. Eskilstunas ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv växer till allas fördel och vi bygger broar till ekonomier i andra länder och inte osannolikt också till ytterligare företag som kan komma att etableras sig hos oss.”

Men efter den inledande smekmånadsfasen där allt rullade på stötte Senior Materials på problem i form av svensk byråkrati. 

Företaget, ska tillverka en separatorfilm i Eskilstuna, som används i den svenska och europeiska batteriindustrin. I tillverkningsprocessen behövs metylenklorid. Enligt Senior Materials är produktionsutrustningen sluten. 

Det låter med andra ord som om inga kemikalier ska släppas ut ur fabriken.

Enligt Kemikalieinspektionen, som inte bedömde effekterna på den omgivande miljön, var de åtgärder Senior Materials planerat att vidta ”tillräckliga för att inte utsätta de anställda för en oacceptabel risk”. 

Länsstyrelsen i Uppsala vars Miljöprövningsdelegation ger företag tillstånd för att driva miljöfarlig verksamhet, som den i Svista, var inte lika övertygad. Delegationen avvisade först Senior Materials ansökan. Men gav efter flera juridiska turer bolaget sitt tillstånd. Då överklagade Länsstyrelsen i Södermanland beslutet.

Men i december 2023 ger till sist mark och miljödomstolen företaget grönt ljus.

Jimmy Jansson hade inte mycket till övers för tillståndsprocessen. Han såg den som ett av flera exempel där den svenska lagstiftningen inte anpassats tillräckligt väl för att möta den gröna omställningen: ”Det är en näringslivspolitisk fråga på hög nivå och det är uppenbart att rikspolitikerna inte gjort jobbet och rustat Sverige. Och den här alltför trögrörliga processen får konsekvenser. Det vi ser i fallet med Senior i Eskilstuna är en byråkratisk parodi och det skapar en enorm stress,” sa han till tidningen.

Inte heller Senior Materials grundare och storägare Xiufeng Chen visade någon förståelse för de svenska reglerna: ”Det är en stor skillnad jämfört med Kina där regeringen arbetar tillsammans med företagen för att skapa resurser på ett väldigt effektivt sätt,” slog han fast. 

Men nu finns alltså tillstånden och de miljöfarliga utsläppen kan ske i den gröna omställningens namn. 

Men för många av de boende i Svista är det här mer än olustigt. De ser inga fördelar med den nya fabriken. De oroar sig för sin hälsa. Om värdet på deras bostäder kommer att sjunka. Det är farhågor som även andra i Eskilstuna kan dela. 

Eskilstuna kommun med Jimmy Jansson i spetsen har därför en hel del att förklara.

Varför valde de att arbeta stenhårt för att få Senior Material att etablera sig i Eskilstuna, samtidigt som de negligerade de varningssignaler som fanns?

Hur mycket pengar har kommunen lagt på att få fabriken till Eskilstuna? 

Kan kommunen göra något, och i så fall vad, för att skydda de boende i kommunen från utsläppen? 

I en intervju i DA säger Jimmy Jansson att inte haft någon aning om att fabriksanläggningen ska släppa ut 900 ton gift per år.  I ett mejl skriver han: "Detta hanteras mellan företaget och myndigheterna. Som i alla ärenden. Är ingenting politiken styr över på lokal nivå. Ja, om vi inte ska börja säga nej till jobb i Sverige och successivt avveckla välfärdsstaten och industrin då. För då hamnar de nya jobben någon annanstans. Vi får lita på att myndigheternas processer fungerar.”

Det är ett sätt att skaka av sig allt ansvar. Ordvalet skiljer sig också från det han använde för några år sedan.

Under den första presskonferensen om företagsetableringen i mars 2021 sa Jimmy Jansson: ”Den resa Senior, Nyfosa (fastighetsägaren i Svista) och Eskilstuna nu ska göra tillsammans framåt är en viktig del i vår strategi och är i en stor mening en sorts industriell renässans. Eller ännu bättre, industriell revansch.”

Men etableringen av Senior Materials fabrik och Jimmy Janssons uttalanden minner snarare om en tid då fabriker kunde släppa ut vilka gifter som helst – utan hänsyn till omgivningen – så länge det innebar fler jobb. Det är inte en tid att längta tillbaka till.