Eskilstuna bidrar till att underminera Systembolaget

Ledare 22 juni 2022 19:55
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det är inte var dag det dyker upp ett kommunalt protokoll från Eskilstuna där Jimmy Jansson (S) röstat ihop med allt från C till SD, men inte haft sina egna med sig.

Orsaken är etanol, den verksamma substansen i starköl, renat och även i viner från så kallade gårdsbutiker. För detta slags butiker hos etanolbrännare och etanoljäsare har det drivits en mångårig lobbyistverksamhet. Den har inte stått i någon rimlig proportion till den obetydliga druvodling på lantgårdar som påståtts vara syftet.

 

Den samlade etanollobbyns mål har varit att slå upp en spricka i svensk lag om detaljhandelsförsäljning av rusdrycker. Genom att få till en del privata alkoholbutiker vill man få något som går att använda för att peka på olikartad behandling av näringsidkare. Den skulle sedan med EU-juridik angripas domstolsvägen.

Frågan har utretts gång på gång. I varje vända har det visat sig att det skenbart så lilla undantaget från reglerna om Systembolaget skulle vålla kollision med EU-rätt. Den senaste av dessa utredningar har regeringen nu skickat på remiss, bland annat till Eskilstuna.

 

Att kommunen råkade hamna på den remisslistan gjorde att det kom fram i ljuset att Jimmy Jansson röstade med sprithögern, medan hans partivänner i kommunstyrelsen avstod från att delta i beslutet.

Svaret från majoriteten om den tänkta försäljningen av alkohol hos tillverkande företag var att den kunde ”ge förbättrade möjligheter för näringslivet att skapa fler besöksanledningar i Eskilstuna som leder till fler jobb”. Därtill lades en önskan om senare utvärdering från ”folkhälso- och barnperspektiv”.

 

Detta slags remissvar är vad etanollobbyisterna önskat. Det har dock kommit in andra, med större saklig tyngd. Karolinska Institutet, sjukvårdsuniversitetet i Solna, har påpekat hur ordandet om ”gårdsförsäljning” är vilseledande. Försäljningsställena behöver inte alls bygga på egenodlade produkter. De behöver inte ligga på landsbygden.

Så är det. Vad det verkligen handlar om är att som första steg mot att knäcka Systembolaget ska spritbrännerier och starkölsbryggare få öppna egna flaskbutiker.

Detta är undangömt bakom en regel om att försäljningen till att börja med skulle knytas till ”studiebesök” och dryckesprovningar. En sådan regel kan lobbyisterna sedan sikta på att gå runt eller få struken.

 

Betydligt fler än de båda V-ledamöterna Maria Chergui och Maria Forsberg borde ha reserverat sig mot kommunstyrelsens anpasslighet efter etanollobbyn. Men sprithögern har blivit onaturligt bred, inte bara i Eskilstunas kommunstyrelse.

För såväl L som KD är anslutningen till kampanjen för bränneri- och bryggeributiker – och på sikt ett nedmonterat Systembolag – helt oförenlig med partiernas tidigare ansvarsfulla alkoholpolitik under många årtionden. Även bland många moderater har värdet av Systembolaget tidigare insetts.

Centern har varit pådrivande, men detta går dåligt ihop med partiets ekonomi- och socialpolitik i stort. På ett olyckligt sätt har C influerats av LRF och Lantmännen, som är etanollobbyn så närstående som aktieägare i ett whiskybränneri kan vara. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

De vill öppna Eskilstunas första taproom med galna smaker – ölentusiasten Oscar Kling: "Vi är lite försökskaniner"

De vill öppna Eskilstunas första taproom med galna smaker – ölentusiasten Oscar Kling: "Vi är lite försökskaniner"