Partier bör leva som de lär – även i Region Sörmland

Ledare 7 februari 2023 18:56
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Döper man sitt parti till Vård för pengarna får man som väljare intrycket att partiet ägnar sig åt att se till att skattemedlen i Region Sörmland går till kärnverksamheten. Eller som de själva skriver på sin webbsida: ”Vi arbetar aktivt med att effektivisera organisationen, minska den politiska och administrativa överbyggnaden samt att inrikta resurserna där de behövs som bäst.”

Vård för pengarna har varit med och styrt regionen sedan 2018. Först med S och C och nu efter valet med M, C och KD.

Med andra ord borde Vård för pengarna ha goda kontakter på båda sidor av blockgränsen. Detsamma kan man säga om Centerpartiet. De är dock inte lika tydliga i sin politiska vision. Förutom goda kommunikationer vill man ha vård och omsorg som är mer jämlik, rättvis och närmare människan som behöver den.

 

Men hur har man då lyckats uppfylla sina respektive visioner? 

Tja, inte blir man särskilt imponerad av arbetet hittills. 

De goda kommunikationerna är fortfarande en vision. Den upphandling om Mälardalstrafiken som blev klar i december 2020 har knappast lett till bättre fungerande kollektivtrafik. Tvärtom lovade MTR som vann upphandlingen runt och höll tunt. Resenärerna har fått vänja sig vid försenade tåg och inställda avgångar.

 

Hur hade då blivit med den jämlika och rättvisa vården som Centerpartiet vill ha och den fördelning av resurserna dit de bäst behövs som Vård för pengarna arbetar för.

Inte mycket. Mälarsjukhuset fick nyligen hård kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att sjukhuset har för få vårdplatser och inte tillräckligt med personal. Så vad svarar regionen med? De ser till att det blir ännu färre vårdplatser och minskar personalen ytterligare.

Det hela hänger ihop med det hyrstopp för allmänsjuksköterskor som infördes den 1 februari. Tanken var att hyrpersonalen skulle ersättas med fast personal. Det är klart att fast personal är bättre än tillfällig inhyrd personal. Men ingen ansvarig politiker eller tjänsteman har ännu kunnat svara på frågan hur Region Sörmland, som enda region i landet, på kort tid skulle kunna frigöra sig från behovet av hyrpersonal. Eftersom man inte lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor tvingas man stänga ännu fler vårdplatser. Därmed försämrar man arbetsmiljön ännu mer. 

 

Det finns dock ett område som en majoritet av politikerna har satsat stort på – tillsättande av oppositionsråd och ökade arvoden till samtliga partier. Efter valet har kostnaderna för den politiska ledningen ökat med 4,7 miljoner kronor. Trots att politiker från både styre och opposition säger sig vilja hålla nere utgifterna. Nu skyller man de ökade kostnaderna på varandra. I grund och botten handlar det dock om politisk kohandel där man accepterat ökade arvoden för sina politiska motståndare för att kunna höja sina egna.

Det är inte för sent att tänka om. Arvoden kan sänkas lika lätt som de kan höjas. Vård för pengarna och Centerpartiet bör ha goda förutsättningar att övertala de två största partierna Moderaterna och Socialdemokraterna att gå med på en sänkning. 

I grund och botten handlar det om trovärdigheten inför väljarna. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa