Cancerrisk står mot rusromantik

Signerat 19 juli 2022 19:40
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Positiva överraskningar, stora eller små, kommer inte var dag. Men de är ju välkomna då de infinner sig.

I sakskälen finns inget överraskande i Cancerfondens remissvar, med dess nej till att spritbrännare och starkölsbryggare ska få ha egna flaskbutiker – ”gårdsförsäljning”, som det kallas i propagandan. (Vinodlare skulle också få vara med.) Alkohol är cancerframkallande, det har på senare år blivit mer tydligt fastslaget av vetenskapen än det var tidigare.

Ett undantag från den svenska ordningen, så att butiker skulle öppnas hos alkoholtillverkare, skulle underlätta försöken att undanröja Systembolaget med EU-juridiken som vapen. Cancerfonden pekar på detta, och avstyrker utredningsförslaget om ”gårdsförsäljningen”

 

Förr om åren hände det att Cancerfonden tassade alltför tyst vad gäller en del ekonomiska intressen som vill sälja cancerframkallande rökverk, livsmedel och drycker. Då fonden för sex år sedan försökte med en upplysande kampanj om en rad varor och konsumtionsmönster som ökar cancerrisker vek den mycket snabbt ned sig inför en motkampanj.

Varningen för cigarretter och solarier hann fonden få ut. Alkoholproducenterna slapp, den gången. Annonser och affischer som skulle pekat på cancerrisker med alkohol förblev opublicerade när fonden lät sig tystas.

Det var då. Nu är tydligheten så mycket större i remissvaret. Vi får väl se hur det framöver ser ut i Cancerfondens informationsverksamhet.

 

De cancersjukdomar där alkohol bidrar till risk är flera. Numera är det fastslaget att en är bröstcancer. Helt ny är inte kunskapen. Det var bland annat den som dåvarande folkhälsochefen i Storbritannien hänvisade till när hon 2016 utfärdade en skärpt rekommendationen om att skära ned alkoholintaget.

Nog borde fler kvinnoorganisationer frigöra sig från en vanemässig tystnad om alkoholens betydelse för social utsatthet och för sjukdomar – däribland bröstcancer. Centerns Kvinnoförbund kunde göra det lättare för Annie Lööf att få Centerpartiet att sluta med att försöka försköna sprithögerns nya flaskbutiker genom att utmåla dem som en landsbygdsfråga. De skulle ju kunna ligga i städer, och inte ha några råvaror alls från lokal odling.

 

Alkohol är för de många som drabbas av egna och andras skador inte en frihetsfråga, hur mycket en del affärsintressen och rusromantiserare än vill påstå det. Inte blir det bättre av flaskor och alkoholpåverkan i städers parker. Exempelvis gjorde de slummiga erfarenheterna att Eskilstuna ändrade lokala ordningsstadgan, Det blev dock halvgjort, med fortsatt alkoholdrickande en del vardagar, i delar av Stadsparken.

I denna minst femtonåriga diskussionsfråga i lokalpolitiken vill Stefan Krstic (L) ha sprit i parken på helgerna och även i Rothoffsparken. "För vuxna som inte stör ordningen", hävdar han. Men det är inte så det blir.

 

I parker med alkohol blir det i realiteten ofta otrivsamt för andra. Staden bör inte möta besökare med parker där tecknen på förslumning övertrumfar andra och mer positiva intryck. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa