Strängnäs kommun ska präglas av öppenhet och dialog

Vår uppfattning är att konkurrens, prövande frågor och alternativ som möts är något bra, skriver kommunalråden Jacob Högfeldt (M) och Anders Härnbro (S).

Vår uppfattning är att konkurrens, prövande frågor och alternativ som möts är något bra, skriver kommunalråden Jacob Högfeldt (M) och Anders Härnbro (S).

Foto: Albin Persson, Joakim Serrander, Anna Hübsch

Replik2023-10-09 18:02
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi blev verkligen bekymrade när vi läste den senaste ledaren om den politiska miljön i Strängnäs. Det du beskriver går stick i stäv mot det vi vill vara. 

En central del i vår majoritetsförklaring är samtalet, förståelsen och lärandet: "Vi bildar en majoritet, men sluter oss inte. Vårt förhållningssätt är att den bästa utvecklingen sker när vi pratar mer med varandra än om varandra."

Det är verkligen tråkigt att du och tidningen har fått uppfattningen att varken Strängnäs förtroendevalda eller tjänstepersoner svarar på frågor. 

Vår uppfattning är att konkurrens, prövande frågor och alternativ som möts är något bra. På det sättet försöker vi också jobba. Exempelvis, på förra kommunstyrelsen ställde en ersättare från ett mindre parti flera frågor om ekonomin och upphandling kring Larslunda. Han fick svar på allihop. Detta gav ökad kunskap som delades med hela kommunstyrelsen.

Strängnäs växer med nytänkande upphandling. I stället för en stor upphandling av simhallen, har vi delat upp i den 32 mindre för att främja lokalt engagemang och ökad konkurrens. Denna innovativa form öppnar upp för fler än landets största byggjättar. Men det innebär också fler upphandlingar under en längre tidsperiod. Då kommer det svårigheter för de som är vana vid att följa en konventionell upphandling. Här tror vi att ett missförstånd kan ha uppkommit.

Emma, vi skulle vilja att du fick lära känna Strängnäs kommun och de politiker som finns här. Vi vill gärna byta erfarenheter och kunskap över en kopp kaffe. Naturligtvis kommer vi även att bjuda in oppositionsrådet. I kommuner har vi ju samstyre i styrelse och nämnder. 

Jacob Högfeldt
Kommunalråd (M), Strängnäs kommun

Anders Härnbro
Kommunalråd (S), Strängnäs kommun

_______________________
Svar direkt

Jacob Högfeldts och Anders Härnbros replik visar förhoppningsvis på en ny ambition om att styra Strängnäs kommun med öppenhet. 

Hittills har det inte varit så mycket av den varan, varken i ord eller handling. Det går bara att läsa några av skribenternas senaste repliker här i tidningen: (6/9), (4/10) och (5/10) för att inse att ifrågasättande inte välkomnas. 

Att företrädare för oppositionen fått svar på sina frågor om Larslunda på ett kommunstyrelsemöte är bra. Men inte heller det borde vara något att framhålla i en kommun som präglas av en öppen politisk diskussion. Särskilt inte som företrädare för oppositionen vid ett flertal tillfällen framhållit bristen på insyn och att de inte får ta del av skriftliga beslutsunderlag. (Strengnäs Tidning 25/5 och TV4 27/5)

Jag dricker gärna en kopp kaffe med er och ser fram emot inbjudan.

Emma Wange
Politisk redaktör