Vinsterna behövs i den kommunala verksamheten

Replik 24 augusti 2023 17:35
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi får nog ta det från grunden. Kommuner som hyr ut fastigheter till näringslivet kan inte dumpa priset på hyra. Det är orimligt att slå undan benen för privata fastighetsägare. Dessutom är det inte förenligt med konkurrensrätten. Ledarsidan har på sistone betonat vikten av att kommunen inte bara följer lagen – utan även undviker all form av generös eller utmanande tolkning. Sådant utrymme finns inte här, om någon nu skulle förespråka det. Därför ska Kommunfastigheter ta en marknadsmässig hyra när de hyr ut till såväl kommunen som till näringslivet. Men då blir det en vinst.

Den vinsten tar ägaren, kommunen, delvis tillbaka, efter att den beskattats. Precis som att privata ägare tar del av sin vinst. Vinsten till kommunen får användas bland annat till bostadssociala insatser enligt gällande lagstiftning. Kvinnojouren och stadsmissionen är två exempel av många. Genom att detta kan göras behöver inte lika mycket skattepengar tas från skola, vård och omsorg.

Att kommunen har en allmännytta som ger vinst har tre syften:

  1.  Att påverka bostadsmarknaden och försöka hålla nere hyror och uppe standard på boendet, vilket privata aktörer måste förhålla sig till, samt att bygga nya bostäder när och där marknaden misslyckas.
  2. Se till att de vinster som skapas på bostadsmarknaden, eftersom det måste skapas vinster i företag oavsett vem som äger dem och därför att kommunen inte får dumpa priserna, återinvesteras i bostäderna och därutöver tillfaller medborgarna.
  3. Att vinsten bidrar till att kommunen som ägare blir starkare ekonomiskt. Kommunen kan då hålla ner sin låneskuld och hjälpa allmännyttan när den ska bygga nya bostäder eller renovera. Genom att K-fast avstår en vinst till sin ägare kan bolaget alltså genom kommunen, som tar upp lånen och borgar, låna betydligt billigare än privata bolag och därmed fortsätta renovera och bygga billigare än annars. Som exempelvis just nu när bostadsmarknaden på den privata sidan tvärbromsat.

Att en del andra kommuner inte gör så kan bero på allt från att de har sämre skötta fastighetsbolag och inte kan ta ut en vinst, till att de har lägre ambitioner eller behov på det bostads- och socialpolitiska området. De kanske inte ser behovet av att investera i nya bostäder och då försöka hålla ner hyrorna eller så kan de ha sålt allmännyttan så att den är så liten att den inte kan lämna något till medborgarna och vinsten från kommunens hyresbostäder i stället hamnar hos sina privata ägare.

Kommuner måste inte ha vare sig lägenheter eller lokaler att hyra ut. Men då tillfaller vinsten någon annan än medborgarna. För en vinst blir det om bolagen inte är vanskötta. Men vinsten kan inte användas till att sänka hyrorna så mycket att hyresmarknaden havererar genom att de privata bolagen inte kan konkurrera och går omkull. Eller inte kan motivera att bygga nytt. Det skulle få katastrofala följder om det offentliga agerade så. Även om det alltid är önskvärt och eftersträvansvärt med så låga hyror som möjligt.

Tilläggas, som kuriosa, kan att under 80- och 90-talet fick medborgarna, pumpa in skattepengar i allmännyttan. Miljontals kronor som då togs från välfärden. Men det gnällde få på när det var åt det hållet.

 

Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

 

Svar direkt

Jimmy Jansson har en förmåga att läsa tidningens ledare selektivt. I den text han replikerar på går det att läsa att allmännyttiga bostadsbolag enligt lag ska drivas på affärsmässiga grunder. Det står också tydligt och klart att vinst är nödvändigt och bra för att företaget ska kunna utvecklas. Det påpekas också att kommunens vinstuttag numera befinner sig inom lagens råmärken. Det som ifrågasätts i ledaren är alltså inte möjligheten att ta ut vinst – utan nivån på kommunens vinstuttag. En fråga som Jimmy Jansson helt väljer att bortse från i sin replik.  

Ett skäl till detta kan vara att Eskilstuna kommun tycks använda vinsten från de kommunala bolagen som en budgetregulator. För att få ihop budgeten under 2023 har bland annat utdelningskravet på de kommunala bolagen höjts. Detta samtidigt som Allmännyttan slår larm om stigande räntor, skenande kostnader och sjunkande fastighetsvärden som försvårar bolagens verksamhet.

Den ägare, som förstår värdet av ett gott affärsmannaskap, pumpar inte ut vinst i ett företag bara för att det är förenligt med den lag som styr verksamheten. I stället ser en klok ägare till att i första hand säkra sitt bolags förutsättningar att långsiktigt bedriva sin verksamhet. I ekonomiskt svåra tider som den vi nu befinner oss i kan det innebära att man väljer att skruva ned kravet på avkastning eller helt avstår från att ta ut vinst under en period. 

Emma Wange
Politisk redaktör


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa