Liv, glädje och gemenskap i parkerna

Replik 25 juli 2022 19:25
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I dag tillåter den kommunala ordningsstadgan i Eskilstuna att vuxna människor får dricka alkoholhaltiga drycker, måndagar till torsdagar klockan 17 till 22, i den östra delen av Stadsparken under juli månad.

Liberalerna vill att det även ska vara tillåtet att dricka alkoholhaltiga drycker under den resterande delen av veckan – och under sommarperioden maj - augusti.

Åke Wredén baserar sin verklighetsbeskrivning, i artikeln Cancerrisk står mot rusromantik(20/7) utifrån hans tidigare kollega på ledarredaktionen.

 

Det skulle inte skada att Wredén även går ut och tar del av det stora folkevenemang i Eskilstuna som kallas Picnic i Parken, där tusentals vuxna människor varje onsdag samlas i Stadsparken och umgås med vänner, lyssnar på musik samtidigt som de intar alkoholhaltiga drycker på ett ordnat och sansat sätt.

Enligt Wredéns resonemang bidrar detta till otrivsel och förslumning. Verkligheten säger dock det motsatta. Stadsparken fylls med liv, glädje och gemenskap

Precis vad Liberalerna vill att våra fina centrala parker ska handla om. 

 Stefan Krstic

Gruppledare (L), Eskilstuna

 

SVAR: Hur det kan se ut när en stor publik, som kommit till musikarrangemang, präglar Stadsparken ger inte mycket till svar på den fråga som gång på gång återkommit i Eskilstunas kommunala politik. Hur mycket trivsel och trygghet blir kvar för de övriga som vill komma dit, ifall ordningsstadgan gör centrala parker till tillhåll för tömmande av starkölsburkar och spritflaskor, alla sommardagar, alla sommarkvällar? Sådant begränsar inte sig självt till de mer skötsamt smådrickande, och inte heller till de vuxna.

 

Att bedömningen är densamma när jag och när Alex Voronov har suttit vid tangentbordet borde inte överraska Stefan Krstic. Att jag tjänstgör som politisk redaktör är inte en ändring av det tidningen står för på ledarplats. 

Insikten att alkoholen har svåra sociala och andra skadeverkningar har framgått i spalterna i Eskilstuna-Kuriren från J A Selanders tid som chefredaktör och framåt – och för övrigt dessförinnan. Såväl Eskilstuna-Kuriren som Katrineholms-Kuriren tillkom som liberala tidningsorgan genom aktiva i nykterhetsrörelsen.

Stefan Krstic företräder ett parti som under mycket lång tid stod för en socialt ansvarsfull alkoholpolitik, och som bortsett från den allra senaste tiden, hade partiledare som oavsett eget bruk eller icke-bruk, stod bakom den linjen. Det kan till exempel finnas en del att lära av Bertil Ohlin eller Bengt Westerberg. Om nu inte de också hör till det som ska förkastas?

Åke Wredén


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa