Region Sörmlands blodröda år inger inte förtroende

2024 kommer bli ett ännu tuffare år för Sveriges regioner. Regionfullmäktige måste därför fatta fler smärtsamma beslut för att få en ekonomi i balans igen.

2024 kommer bli ett ännu tuffare år för Sveriges regioner. Regionfullmäktige måste därför fatta fler smärtsamma beslut för att få en ekonomi i balans igen.

Foto: Alex Rodriguez

Ledare2023-12-28 18:23
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Region Sörmland kan blicka tillbaka på ett ”annus horribilis”. Ekonomin är körd i botten, regionen har betalat miljoner i onödan för att göra sig av med medarbetare, och nu riskerar den även att få betala ett massivt vite efter en upphandling som Konkurrensverket anser är felaktig. 

Region Sörmland är en av länets största arbetsgivare med egna jurister, ekonomer och HR-experter. Det borde finnas tillräckligt med expertis i regionen för att kunna hantera verksamheten. Ändå har en rad till synes amatörmässiga beslut fattats under året.

Att driva Region Sörmlands verksamheter under ett år kostar omkring 11 miljarder kronor. Politikerna ska enligt lag upprätthålla en god ekonomisk hushållning i regionen, vilket innebär att dess verksamhet och ekonomi ska vara i gott skick – både i ett kortare och i ett längre perspektiv. 

Men både förra året och i år har region Sörmland det största underskottet per invånare av alla regioner. Siffrorna i bokslutet är blodröda. Nu måste nära en miljard kronor sparas in genom nedskärningar, hundratals uppsägningar och avgiftshöjningar. Läget är så illa att regionen tvingats låna pengar för att kunna betala personalens löner den här månaden.

Ändå verkar arbetet med att sanera ekonomin ha kommit i gång relativt sent. Det stora sparpaket som ska få ordning på ekonomin klubbades först i september. 

Det kommer dock att krävas fler omfattande strukturåtgärder och effektiviseringar för att få ekonomin i balans. Men de ansvariga politikerna tycks fortfarande helst vilja ge allt till alla. Därför fattas inte alla – förvisso riktigt smärtsamma – beslut som långsiktigt kan ge sörmlänningarna en god vård, bra kollektivtrafik och ett spännande kulturliv. 

Under året har det i stället ägnats orimligt mycket tid och kraft åt att säga upp den tidigare regiondirektören Jan Grönlund. Det är en uppgift som regionens egna jurister och HR-avdelning borde ha klarat på egen hand. 

Men i fallet Grönlund valde regionen i stället att anlita juristbyrån Alex AB. En firma som grundades 2022 och vars huvudsakliga affärsidé är att erbjuda juridisk rådgivning via sin app. På företages webbsida skriver man att samtliga jurister har en svensk juristexamen. Men det framgår inte vilka juristerna är eller hur de blivit experter på arbetsrätt. 

När Alex AB kopplades in skrevs ett avtal med Grönlund. Men det blev dyrt för regionen som får punga ut med miljoner mer än man tänkt från början.

Hur valet föll på just Alex AB har regionen inte förklarat. Men det är ett märkligt beslut att anlita ett relativt oprövat appföretag.

Tyvärr är det inte det enda fallet där regionen visat sig sakna grundläggande egen arbetsrättslig kompetens. Efter en förlikning i tingsrätten betalade regionen nyligen nästan två miljoner kronor för att kunna skilja en läkare från sin tjänst.

Läkaren sades upp i början av april i år efter att regionen fått in en rad klagomål från både patienter och kollegor. Ska en arbetsgivare säga upp en anställd på grund av personliga skäl behöver den följa ett antal steg. De glömdes bort i läkarens fall. Parterna är därför överens om att det inte förelåg sakliga skäl för uppsägningen när den gjordes. Regionen får därför betala 1 643 465 kronor i skadestånd, plus läkarens rättegångskostnad som uppgick till 307 500 kronor. Till den summan behöver läggas regionens egna kostnader för tvisten.

Och det är inte bara på det arbetsrättsliga området som regionens juridiska kunskaper går att ifrågasätta. Ett långt och dyrt hyresavtal för en vårdcentral i centrala Eskilstuna väcker frågor. Avtalet som sträcker sig till 2039 har en kallhyra som uppgår till cirka tre miljoner kronor om året. Nu står lokalerna tomma, efter att regionen lagt ned vårdcentralen.

Nyligen meddelade Konkurrensverket att nio regioners gemensamma upphandling av ett nytt journalsystem enligt myndighetens bedömning strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Nu kommer en domstol att pröva ifall regionerna ska betala den upphandlingsskadeavgift på tio miljoner kronor vardera som Konkurrensverket kräver.

Region Sörmland är alltså inte ensam om att bli ifrågasatt den här gången. Men varje deltagande region i upphandlingen har ett ansvar att se till att lagen efterlevs.

Nu prövas ytterligare tvist i domstol. Även om regionerna slipper att betala kommer rättegångskostnaderna att raka i höjden.

När nära en miljard ska sparas gör några miljoner extra i utgifter ingen avgörande skillnad. Men de har ett olyckligt signalvärde. Att spendera miljoner i onödan när personal sägs upp, när patienter får vänta på vård och när det blir dyrare att åka buss ger inte ett gott intryck.

Regionens skattebetalare har rätt att vänta sig ett bättre och mer professionellt agerande från ledande politiker och tjänstemän.